logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Diakovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice, neskôr Panny Márie Nanebovzatej
Iné mená:
Diakovce: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Bratislavská stolica)
1773 Deáki, Deakowcze, 1786 Deáki, Diakowce, 1808 Deáki, Diákowce, 1863–1913, 1938–1945 Deáki, 1920 Deakovce, 1927–1938, 1945–1948 Diakovce, Deáki, 1948– Diakovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - - - - Valentinus. farár
1630 a 1631 - sp. - Baraňaj, Ondrej (17. stor.) farár
1641 sp. - - - - Körmendy, Štefan farár
1647 sp. - - - - Georgius, OSB farár
1696 sp. - - - - P. Zorardus, OSB farár
1700 - - 1702 - - P. Dominicus farár
1709 - - 1714 - - P. Ladislaus farár
1717 - - 1722 - - P. Gregorius farár
1722 - - 1724 - - P. Maurus farár
1724 - - 1725 - - P. Mauritius farár
1725 - - 1727 - - Hieronym, OSB (Diakovce, 1725) farár
1727 - - 1736 - - P. Dominicus farár
1736 - - 1739 - - P. Nicolaus, OSB farár
1739 - - 1740 - - P. Osvaldus, OSB farár
1740 - - 1741 - - P. Gotthardus farár
1741 - - 1742 - - Liliom, Joannes farár
1742 - - 1747 - - Pécsi Franciscus, Parochus farár
1747 - - 1753 - - P. Georgius farár
1753 - - 1753 - - P. Gotthardus farár
1753 jún 13. 1768 - - Dietrich, František Xaver farár
1768 - - 1776 - - P. Basilius, OSB farár
1776 - - 1776 - - P. Michael, OSB farár
1776 sept. 22. 1798 - - P. Mareis Hilarion, OSB farár
1798 feb. 10. +1818 dec. 23. Germani, Ján (? - 1818) farár
1819 - - 1918 - - spravujú benediktíni farár
1919 - - 1925 - - Látečka, Andrej Eduard farár
1925 - - 1928 - - neznámy kňaz farár
1928 - - 1976 - - Herczegh, R. Fridrich, OSB správca farnosti
1976 - - 1983 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti
1986 - - - - - Čutora Štefan farár