logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Detva

Zriadenie:
1644
Titul kostola:
Kostol je zasvätený sv. Františkovi Assiskému
Iné mená:
Detva DT/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
pred 1863 vyčl. o. Hriňová; 1955 vyčl. o. Kriváň.
1773 Detva, 1786 Detwa, 1808 Dettva, Gyetva, Dětwa, 1863–1882 Dettva, 1888–1913 Gyetva, 1920– Detva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Krivec (1.450), kap. P. M. Naneb. (1954), 2. Kriváň-Korytárky (2.600), 3. Plešť (1.650), 4. Stožok (270), 5. Krnô (450), 6. Skliarovo (1.000),7. Kostolná -Stavanisko (550),8. Sliacková Poľana (85).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V dávnej minulosti patrilo územie pod správu očovskej a slatinskej farnosti, dokiaľ tu nebola zriadená farnosť. V 16. st. si tu jezuiti založili stálu misiu, ktorá sa stala základom zriadenia fary. Michal Luczicz SJ bol prvým misionárom a farárom. Krátko na to r. 1644 František Péchy daroval svoju kúriu na ciele zriaďujúcej sa farnosti. Tým bola nová farnosť zaistená a existuje až doteraz.
Pramene:
Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum ..., Ostrihom 1894.; Zarevúcky, A.: Katalóg farností a kostolov banskobystrického biskupstva. Samizdat, 1976; Acta Historica Neosoliensia 2014

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1644 circa. - - - - P. Lucsics Michael, S. J farár
1647 - - 1656 - - Gersich, Ján farár
1656 - - 1657 - - Kopčáni, Štefan farár
1657 - - 1681 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
1681 apr. 14. 1683 jan. 30. Lelkeš, Juraj farár
1684 máj 1. 1688 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1688 - - 1690 apr. 12. Szerdahelyi, Ján František farár
1690 ? - 1697 sept. 4. Györi, Adam farár
1698 - - 1698 - - Raukay, Štefan farár
1698 jún 18. 1723 - - Majno, Juraj farár
1723 mar. 20. +1748 apr. - Szentkereszty, Jozef (Detva, -1748) farár
1748 jún 21. +1748 dec. 19. Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
1749 mar. 3. +1758 dec. 6. Jonáš, Martin farár
1759 jan. 9. +1774 feb. - Mednyánszky, Imrich farár
1774 - - 1784 - - Okoličáni, Anton farár
1784 - - 1789 - - Demeter, František Xaver, SJ farár
1789 - - 1790 - - Peťko, Andrej (1763-1844) administrátor
1790 - - 1793 - - Špačinský, Juraj farár
1793 - - 1810 - - Dluholucký, Ján farár
1810 - - 1811 - - Lassovszký, František správca farnosti
1811 - - 1823 - - Móczay, Jozef farár
1823 - - 1826 - - Dvorský, Jozef (1790-1858) administrátor
1826 - - 1829 - - Tholt Štefan administrátor
1829 - - 1862 - - Štrba, Ján farár
1862 - - +1863 okt. 23. Čapek, Ján farár
1864 - - 1864 - - Csutkay, Štefan administrátor
1864 - - 1888 - - Troszt Jozef farár
1888 - - 1888 - - Matyssovicz Ján administrátor
1888 - - +1907 febr. 2. Pitrof, Štefan (1850-1907) farár
1907 - - 1909 - - Brezina, Ján administrátor
1909 - - 1921 - - Kúdelka, Anton farár
1921 - - 1953 - - Štrbáň, Ján farár
1953 - - 1954 - - Hromádka, Ladislav správca farnosti
1954 - - 1961 - - Schrott, Ladislav správca farnosti
1961 - - 1980 - - Láclavík, Martin správca farnosti 1975 arcidekan
1980 - - +1993 febr. 17. Závodský, Jozef (1927-1993) správca farnosti