logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dedinka

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Dedinka : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
po 1895–1937, 1960 pričl. o. Hurbanovce.
1773 Faj-Kürth, 1786 Kürth, Faj-Kürth, 1808 Dedinka-Fájkürt, Dědinka, 1863–1902 Nagyfajkürt, 1907–1913, 1938–1945 Fajkürt, 1920 Fajkurt, 1927–1938, 1945–1948 Dedinka, Fajkurt, 1948– Dedinka
Hurbanovce: 1808 Major-Fájkürt, Majere, 1863–1895, 1938–1945 Kisfajkürt, 1937–1938, 1945–1948 Malý Fajkurt, 1948–1960 Hurbanovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Dedinka) kňaz
1787 - - 1816 - - Gažo, Félix farár
1816 - - 1820 apr. 7. Csebe, Ondrej farár
1820 okt. 30. 1822 - - Kratochvíla, Ignác farár
1822 - - 1823 - - Rybár, Jakub farár
1823 dec. 23. +1833 - - Minár, Juraj farár
1833 - - +1837 apr. 17. Jankovič, Karol farár
1837 - - 1842 - - Komorný, Pavol farár
1842 - - 1846 - - Ruscsák, Anton farár
1846 - - 1850 nov. 11. Balaša, Štefan farár
1850 - - 1851 máj 2. Sághy, Vendelín farár
1851 máj 2. 1853 - - Hogenbuch, Štefan farár
1853 - - 1856 - - Mátyus, Ľudovít farár
1856 - - 1857 - - Kamánfalvy, František farár
1857 - - +1858 jún 6. Stankovič, Štefan farár
1858 - - +1859 okt. 2. Tombor, Michal farár
1859 sept. - 1863 okt. 7. Dedinský, Ján administrátor
1863 - - 1864 nov. 20. Eméry, Štefan farár
1864 dec. 18. +1884 dec. 29. Menczel, Ignác farár
1884 dec. 29. 1886 aug. 11. Birkéš, Akácius farár
1886 - - 1931 - - Tolnay, Ľudovít administrátor
1933 - - 1934 - - Gašparec, Ignác (1879) administrátor
1934 - - 1938 - - Beregszegi Andrej administrátor
1938 - - 1958 - - Beregszegi Andrej farár
1958 - - 1961 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
1961 - - 1962 - - Danišovič, Andrej správca farnosti
1962 - - 1967 - - Jurík, Peter Karol správca farnosti
1967 - - 1971 - - Mokrý, Ján správca farnosti
1971 - - +1998 jún 24. Šimek, František správca farnosti 12. november 1991 titul monsignore