logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Csesztve (Maďarsko)

Zriadenie:
1792
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Csasztva, Csesztve.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1831 apr. 18. 1839 mar. - Zelnik Michael. farár
1839 - - +1850 okt. 22. Klimo, Samuel farár
1793 jan. 1. +1831 apr. 16. Vrana Joannes. farár
1850 okt. - +1856 sept. 30. Névery, Rudolf farár
1856 sept. - 1856 nov. 1. Erdélyi, Ignác farár
1856 nov. 1. 1862 mar. 13. Pósch, Samuel farár
1862 apr. 13. +1864 máj 12. Fekete, Ján farár
1864 júl 4. 1869 - - Poliakovič, Ján (1836-po r. 1920) farár
1869 - - 1876 - - Trenkus, Andrej farár
1876 sept. - 1879 - - Lüley, Teodor farár
1879 sept. 1. 1887 - - Turcsányi, Vojtech farár
1888 - - - - - Nižňanský, Ján farár
1901 - - 1901 po - Csögley, Koloman administrátor
1901 po - 1907 - - Hurban, Konštantín farár
1929 - - - - - Duffek, Anton administrátor