logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Cífer

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Cífer: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1974 pričl. o. Jarná, Pác.
1773 Cziffer, Ziffer, 1786 Cziffer, 1808 Cziffer, Cýfer, 1863–1907 Ciffer, 1913–1920 Cifer, 1927– Cífer
---------------
Jarná: 1773 Gocznod, Gottes-Gnad, 1786 Gocznod, Gottesgnad, 1808 Gocznód, Gottesgnad, 1863–1907 Gocnód, 1913 Dajta, 1920–1948 Gocnod, 1948–1960 Božetechovo, 1960–1973 Jarná
Pác: 1773 Puszta-Pathi, Puszta-Patz, 1786 Patthj, Puszta-Patthj, Puszta Pač, Pacza, 1808 Puszta-Páthi, Pácy, 1863, 1877 Pusztapath, 1873, 1882–1913 Pusztapát, 1920 Pácy, 1927–1973 Pác
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pác (časť Cífera, 522), k. sv. Petra a Pavla, ap. (17. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Pác) kňaz
1359 sp. - - - - Starohradský, Viliam farár
1561 sp. - - - - Valentín (Cífer, 1561) farár
1628 aug. 31. - - - Mensich Mathias farár
1634 sp. - - - - Architektoris, Pavol farár
1636 sp. - - - - Lariš Stanislav (Lariss). farár
1647 sp. - - - - Coloni Jonas farár
1658 - - 1660 - - Graff, Ján farár
1660 - - 1674 - - Takács Andreas farár
1674 mar. 29. 1693 - - Čelko, Ján (1642-po r. 1699) farár
1693 - - 1703 - - Gersich, Ján farár
1703 - - 1720 - - Medvecký, Juraj František farár
1720 aug. 19. 1738 - - Bánovský, Pavol farár
1738 - - +1752 apr. 23. Tupý, Juraj farár
1752 jún 29. +1799 sept. 8. Ballon, Ján (1717-1799) farár
1799 - - +1839 mar. 30. Kubáni, Jozef farár
1839 - - +1888 júl 23. Straka, Tomáš farár
1888 - - 1897 - - Bernkopf, Alfonz farár
1897 dec. 1. +1918 jan. 12. Turček, Jozef farár
1918 - - 1918 - - Rabenseifer, Hubert excurrendo z Voderadov
1918 - - 1962 - - Pavetitš Ľudovít farár
1962 apr. 1. 1981 febr. 28. Zámečník, Quido Jozef, OFM správca farnosti
1977 - - 1992 - - Minarovič Augustín, farár
1981 mar. 1. 1981 mar. 31. Bubák, Milan, SVD administrátor
1981 apr. 1. 1981 aug. 31. Janovský, Metod Ján, OFMCap správca farnosti
1992 - - 1997 jún 30. Drška Vladimír, farár