logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čifáre

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Sv. Jána pred lateránskou bránou
Iné mená:
Čifáre: okres Nitra/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1976–1990 pričl. o. Telince.
1773 Csiffár, Fäsch, Cziffare, 1786 Cschiffar, 1808 Csiffár, Cžifáry, 1863–1913, 1938–1945 Csiffár, 1920 Čifáre, 1927–1938, 1945–1948 Čifáry, Csiffár, 1948– Čifáre
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Telince (400), k. P. M. Nar. (1938), 2. Mochovce (200).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Čifáre, 1332) farár
1630 sp. - - - - Vavrinec, Pavol farár
1647 sp. - - - - Bersovich Lucas farár
1657 sp. - 1663 - - Szucsányi, Štefan farár
1663 apr. 2. 1679 - - Ambrovič, Ján (?-po r. 1665) farár
1679 - - 1681 - - Koscső, Juraj farár
1681 júl 4. 1688 - - Szakmáry, Juraj farár
1688 sept. 29. 1692 - - Gyöngyössy, Juraj licenciát
1692 júl 7. 1692 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1696 aug. 8. 1698 - - Loveczky, Vavrinec farár
1698 feb. 14. 1700 - - Spáczay, Gašpar farár
1700 máj 21. +1702 - - Hindy, Juraj farár
1710 máj 13. 1711 - - Schores, Juraj farár
1711 jún 19. 1714 - - Kapri, Štefan (Veľký Lapáš, 1693) farár
1714 máj - 1717 apr. 20. Machovič, Ján Imrich farár
1717 jún 10. 1721 feb. 10. Gálik, Michal Jozef farár
1721 feb. 10. 1722 - - Tomka, Ján farár
1722 - - 1723 - - Paukovits, Juraj farár
1723 jún 19. 1731 - - Révai, Pavol farár
1731 máj 5. 1736 - - Szalay, Štefan (Turňa, 1729) farár
1736 júl 29. 1739 - - Bada, Jozef Ignác farár
1739 - - +1751 nov. 4. Vietoris Franciscus. farár
1751 nov. 10. 1761 - - Arady, Ignác farár
1761 dec. 4. 1774 aug. 15. Zuregh Antonius. farár
1775 sept. 18. +1786 sept. 7. Luby, Žigmund farár
1786 sept. 26. +1823 apr. 14. Ladári, Ignác farár
1823 apr. 28. +1857 apr. 24. Novosad, Jozef (1780-1858) farár
1857 apr. 28. 1870 jún 17. Vallus, Ján farár
1870 jún 17. 1870 júl 31. Vincze Karol administrátor
1870 aug. 1. 1880 jún 30. Jankó, Ľudovít farár
1880 jún 30. 1887 - - Kormanovič, Ondrej farár
1887 - - 1899 - - Turcsányi, Vojtech farár
1900 - - 1909 - - Szücs Josephus farár
1909 po - 1910 - - Bodó, Ján administrátor
1910 - - 1929 - - Sankovits, Ladislav farár
1931 - - 1945 - - Haller Koloman farár
1945 - - 1946 - - Gajdoš, Jozef (1907-1979) administrátor, farár
1946 - - 1950 - - Druga Štefan farár
1950 - - 1954 - - Lénár, Ľudovít administrátor
1954 - - 1977 - - Gábris, Ján správca farnosti
1977 - - 1999 - - Rablánsky, Silvester správca farnosti od r. 1991 obhajca zväzku
1999 - - 2003 júl 1. Rablánsky, Silvester farár z funkcie obhajca zväzku uvoľnený 20. júla 2001