logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čičmany

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Ignáca z Loyoly (1888)
Iné mená:
Čičmany: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Csicsman, Cžicžmany, 1786 Cschicschmán, 1808 Csicsmán, Cžičmany, 1863–1882, 1892–1895 Csicsmán, 1888, 1898–1902 Csicsman, 1907–1913 Csicsmány, 1920– Čičmany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Táto obec podľa desiatkového súpisu z roku 1507 patrila do farnosti Podskalie. Neskôr patrila do farnosti Zliechov a kanonická vizitácia z roku 1674 uvádza filiálny kostol v Čičmanoch zasvätený Nájdeniu svätého Kríža, ktorý dal postaviť Pavol Šeréni. Pôvodný starý kostol bol zasvätený Očisťovaniu Panny Márie. V roku 1788 sa Čičmany odčlenili a dostali vlastného farára.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1800 - - Marciss, Nicolaus farár
1800 - - +1833 Apríl 11 Marciss, Stephanus farár
1833 - - 1852 - - Mikusovszky, Georgius farár
1852 - - 1861 - - Laczy Stephanus farár
1861 - - 1887 - - Anderlík, Alojz farár
1887 - - 1888 - - Bartoš, Ján (1859-1915) administrátor
1888 - - 1912 - - Bielik, Peregrín farár
1912 - - 1957 - - Štrba, Ján (1884-1957) administrátor, farár
1957 - - +1960 - - Komár, Tomáš správca farnosti
1960 - - 1968 - - Kosper, Štefan správca farnosti
1968 - - 1971 - - Bednárik, Ľudovít správca farnosti
1971 - - 1974 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1974 - - 1981 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1981 - - 1987 - - Martiš, Ferdinand excurrendo zo Zliechova
1988 - - 1989 - - Nižník, Štefan excurrendo z Fačkova
1989 - - 1991 - - Šimko, Ján excurrendo z Fačkova
1991 - - 1993 - - Zboran, Viktor excurrendo z Fačkova
1993 - - 1996 - - Zboran, Viktor farár
1997 - - 1998 - - Chrastina, Viliam excurrendo z Fačkova
1998 - - 2001 - - Moravec, Pavol správca farnosti