logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chrenovec - Brusno

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Farský kostol sv. Michala Archanjela
Iné mená:
Chrenovecz, Chrenócz.
1960 pričl. o. Brusno; 1976–1990 pričl. o. Lipník.
1773 Chrenovecz, 1786 Chrenowecz, 1808 Chrenócz, Chřenowec, 1863–1907 Chrenóc, 1913 Nyitratormás, 1920–1992 Chrenovec, 1993– Chrenovec-Brusno
Brusno: 1773 Bruszno, 1786 Brusno, 1808 Bruszno, Brusno, 1863–1907 Brusznó, 1913 Nyitraborosznó, 1920–1960 Brusno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ráztočno (1880), k. P. M. Národ. (15. st.), k. B. S. J. (1927), 2. Malá Čausa (800), k. P. M. Ruž. (1902), 3. Velká Čausa (510), 4. Handlová-Morovno (320), kap. sv. Michala A. (1903).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. V Pazmáňovom katalógu sa uvádza ako „Krénovecz“. Vizitátori r. 1559 a 1568 ju našli ako katolícku. Keď sa stali zemepánmi Thurzovci, priviedli evanjelického farára. Za reformácie bola v Ráztočne nejaká duchovná správa, nezávislá na Chrenovci. Za Márie Terézie zriadili opäť v Chrenovci miestnu kaplánsku stanicu. Neskoršie sa obnovila farská správa.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1414 - - - - - Benedikt z Chrenovca farár
1448 - - - - - Pavol(Chrenovec) farár
1559 a 1560 - sp. - Thomas farár
1580 - - - - - Spravovali ev. farári
1660 circa. - - - - P. Mereatoris Mathias, S. J farár
1666 - - - - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár
1667 sept. 12. 1673 - - Šumický, Ján farár
1673 mar. 30. 1673 - - Bobuš, Juraj farár
1673 jún 8. 1707 - - Skala, Ján farár
1707 máj 5. 1711 - - Lehotkay, Franciscus farár
1711 jún 22. 1740 - - Massik, Michal farár
1740 júl 9. +1761 apr. 26. Hučekovič, Michal farár
1761 máj 17. 1771 nov. 10. Gábor, Michal farár
1771 dec. 10. 1790 - - Konček, Adam Ignác farár
1791 - - 1808 - - Sartoris, Jozef farár
1808 - - 1822 - - Pinka, Lukáš farár
1822 - - 1822 - - Nemky, Štefan administrátor
1823 - - 1858 - - Filkorn Ignác farár
1858 - - 1858 - - Mierka Karol farár
1858 - - 1881 - - Junás, Jozef farár
1881 - - 1881 - - Mierka Karol administrátor
1881 - - 1897 - - Štanga Štefan farár
1897 - - 1900 - - Zachar Ján administrátor
1900 - - 1918 - - Psotka, František farár
1918 - - 1919 - - Puskailer, Vincent administrátor
1919 - - 1939 - - Roháč, Bartolomej farár
1939 - - 1956 - - Hudec, Jozef farár
1956 - - 1960 - - Kráľ, Ladislav farár
1960 - - 1977 - - Mráz, Odilo Ján, OFMConv správca farnosti
1977 - - 1980 - - Púchy, Arnold administrátor
1980 - - 1991 - - Meško, Jozef, SchP administrátor