logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chlebnice

Zriadenie:
1787 kapl. stanica
Titul kostola:
P. M. Naneb. (1930)
Iné mená:
Chlebnice: okres Dolný Kubín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773, 1786 Chlebnicze, 1808 Chlebnicze, Chlebnica, 1863 Chlebnic, 1873– Chlebnice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Obec cirkevne patrila k fare v Sedliackej Dubovej, ktorá je z histórie známa ako hradná fara už v druhej polovici 14. storočia.
Koncom 16. storočia obec cirkevne patrila k dubovskej fare, ktorá bola v rukách protestantského kňaza. V roku 1630 si občania postavili vlastný drevený kostolík. Vysvätil ho 13. októbra 1647 superintendent Joachim Kalinka pri vizitácii dubovskej fary. Občania vyznávali protestantské náboženstvo, lebo ho vyznávali zemskí páni Thurzovci a vtedy sa i vyznanie riadilo podľa pánov - akého vierovyznania boli páni, takého boli aj poddaní.
V roku 1674 „plebanus duboviciensi“ už bol Jaromín Gregorij, katolícky kňaz, vicearchidiakon. V roku 1713 vizitoval dubovskú faru nitriansky archidiakon gróf Zichy navštívil aj chlebnický kostol. 25. júla 1715 v Chlebniciach birmoval biskup Luca Natali, ktorý vtedy vysvätil aj dva zvony. Rekatolizácia trvala pomerne dlho a ešte v roku 1717 sa jednotlivci pod vplyvom reformácie sa s Chlebníc vysťahovali.
V roku 1732 bol dubovským, teda i chlebnickým farárom Juraj Marikovský. Následne bol farárom František Mladačán. V roku 1760 začali v Chlebniciach stavať nový murovaný kostol, ktorý bol dostavaný v roku 1764 za farára Štefana Švábyho. Kostol bol zasvätený svätému Vojtechovi.
Na žiadosť veriacich a na základe cisárskeho povolenia v roku 1787 bola zriadená kaplánska stanica. Taktiež bola vykonaná vysviacka kostola v auguste v roku 1787, ktorý bol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kostol sa stal filiálkou dubovskej fary a prvým kaplánom bol františkán Mihálji. V roku 1789 postavili faru. Po ňom nastúpil nový kaplán, františkánky mních Augustín Vajderman. Dal vymaľovať nový kostol postaviť novú faru na vhodnejšom mieste.
Od roku 1899 začal administrovať Andrej Jeno, ktorý bol v októbri vymenovaný za správcu farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - - - - Mihálji, OFM miestny kaplán
1787 po - - - - Vajderman, Augustín, OFM miestny kaplán
1811 sp. - 1829 sp. - Czingel Michael farár
1830 sp. - - - - Machay, Ján farár
1831 sp. - 1834 sp. - Machatsy Michael farár
1835 sp. - 1856 sp. - Chovanecz Andreas farár
1899 okt. 13. 1909 apr. 23. Hric, Ondrej farár
1909 - - 1934 - - Doľák, Martin farár
1934 - - 1960 - - Žákovič, Štefan Anton farár
1961 mar. 31. 1997 - - Varhol, Rudolf správca farnosti
1997 júl 1. 2012 - - Hunčaga, Michal farár
2012 júl 12. 2017 - - Kaník, Stanislav farár