logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chľaba

Zriadenie:
1795
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Chľaba : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Hellemba, 1786, 1863–1948 Helemba, 1808 Hellemba, Helemba, Hellenbach, 1948– Chľaba
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1701 dec. 17. 1794 aug. 28. Morvay, Jozef farár
1714 jan. 31. - - - Gyarmathy, Ján farár
1787 - - +1791 apr. 21. Lipussy, Juraj farár
1791 sept. 30. 1791 dec. - Tulok, František farár
1794 aug. 28. 1827 máj 29. Sántha, Juraj farár
1827 jún 1. +1830 okt. 23. Wagner Franciscus. farár
1830 - - 1834 - - Horváthy, František farár
1834 apr. 9. 1837 máj 24. Čičmancay, Jozef farár
1837 máj 24. 1838 apr. 24. Prisztics, Pavol farár
1838 apr. 24. 1842 - - Losiczky Ludovicus farár
1842 - - 1861 - - Grundl, Ignác farár
1861 sept. 1. 1870 aug. 13. Jankó, Ľudovít farár
1870 aug. 13. 1882 mar. 15. Magasházy, Karol farár
1882 - - 1882 - - Kozma, Mikuláš administrátor
1882 júl 1. 1883 nov. 13. Pollák, Tomáš farár
1883 - - 1899 - - Szüts, Jozef farár
1899 - - 1899 - - Hojsík, Imrich administrátor
1899 - - 1911 - - Ozorai, Ján farár
1912 - - 1946 ? - Kégly Juraj farár
1946 - - 1950 - - Janošovitš, Mikuláš administrátor
1950 - - 1954 - - Dezső, Ladislav administrátor
1954 - - 1958 - - Paxy, Ladislav správca farnosti
1958 - - 1959 - - Burián, Ladislav správca farnosti
1959 - - 1967 - - Szeiff, František správca farnosti
1967 - - 1970 - - Timár, Imrich administrátor potom spravované z Kamenice n/Hr.