logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bytča

Zriadenie:
od XIV. storočia
Titul kostola:
Všetkých svätých (1590)
Iné mená:
Bytča: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1946 zlúč. o. Malá Bytča (po 1907 pričl. o. Mikšová, k nej po 1898 Beňov), Veľká Bytča a Hliník nad Váhom do o. Bytča; 1971 pričl. o. Hrabové, Pšurnovice; 1971(1998 pričl. o. Hlboké nad Váhom)
1946– Bytča
Malá Bytča: 1773 Kis-Bittcsa, Mala Bittcsa, 1786 Kisch-Bitscha, Klein-Bitscha, 1808 Kis-Bicse, Malá Biča, 1863–1902 Kisbittse, 1907–1913 Kisbicscse, 1920–1946 Malá Bytča
Veľká Bytča: 1773 Bittsa, Bittcsa, 1786 Bitscha, 1808 Nagy-Bicse, Welká Biča, 1863–1902 Nagybittse, 1907–1913 Nagybicscse, 1920–1946 Veľká Bytča
Hliník nad Váhom: 1773, 1786, 1873–1902 Hlinik, 1808 Hlinik, Hlinník, 1863 Hlinnik, 1907–1913 Vágagyagos, 1920 Hliník, 1927–1946 Hliník nad Váhom
Mikšová: 1773 Miksova, Mikssowa, 1786 Mikschowa, 1808 Miksová, Mikssowá, 1863 Miksova, 1873–1907 Miksófalva
Hlboké nad Váhom: 1961–1971, 1998( Hlboké nad Váhom)
Dolné Hlboké: 1773 Alsó-Hlboke, Dolne Hlboke, 1786 Alschó-Hlboké, 1808 Alsó-Hluboké, Dolní Hluboké, Dolní Hlboké, 1863 Alsóhlboke, 1873–1877 Alsóhloboke, 1882–1913 Alsómélyesd, 1920–1961 Dolné Hlboké
Horné Hlboké: 1773 Felső-Hlboke, Horne Hlboke, 1786 Felschő-Hlboké, 1808 Felső-Hlboké, Horní Hluboké, Horní Hlboké, 1863 Felsőhlboke, 1873–1877 Felsőhloboke, 1882–1913 Felsőmélyesd, 1920–1961 Horné Hlboké
Hrabové: 1773 Hrabove, Hrabowe, 1786 Hrabowe, 1808 Hrabó, Hrabowe, 1863 Hrabó, 1873–1882 Hrabove, 1888–1902 Hrabova, 1907–1913 Rabó, 1920–1971 Hrabové
Pšurnovice: 1773 Psurnovicz, Psurnowic, 1786 Psurnowicz, 1808 Psurnovicz, Pssurnowice, 1863–1902 Psurnovic, 1907–1913 Legelővölgy, 1920–1971 Pšurnovice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malá Bytča (500), kap. P. M. Naneb., 3. Hliník (1.300), kap. sv. Kríža, 3. Hlboké nad Váhom (990).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 - - - - - Štefan(Bytča,1332) farár
1378 - - - - - Michal(Bytča,1378) farár
1392 - - - - - Andrej(Bytča,1392) farár
1402 - - - - - Marek(Bytča,1402) farár
1484 - - - - - Beneš(Bytča,1484) farár
1581 - - 1595 - - Peter Berger evanjelický duchovný
1595 - - 1596 - - Albert Huselius evanjelický duchovný
1596 - - 1600 - - Samuel Lovčáni evanjelický duchovný
1600 - - 1607 - - Ján Noztitius evanjelický duchovný
1608 - - 1618 - - Eliáš Láni evanjelický duchovný
1619 - - 1628 - - Ján Hodík evanjelický duchovný
1627 - - 1627 - - Hajnal, Matej, SJ farár
1627 - - 1628 - - Ján Bystrický SJ farár
1628 - - 1629 - - Valerián Edmund farár
1629 - - 1629 - - Juraj Jankovič SJ farár
1629 - - 1630 - - Draškovský, Eliáš, SJ farár
1630 - - 1636 - - Leonard Priesol SJ spoločná správa
1630 - - 1636 - - Daniel Civilis SJ spoločná správa
1636 - - 1642 - - Lariš Stanislav (Lariss). farár
1642 - - 1656 - - Ján Kasteláni farár
1656 - - 1666 - - Izakovič, Juraj farár
1666 - - 1687 - - Matej Kováči farár
1687 - - 1688 - - Ďurný, Andrej farár
1688 - - 1695 - - Štetinaj, Juraj farár
1695 - - 1699 - - Omasta, Gabriel farár
1699 - - 1708 - - Gallas, Mathias farár
1708 - - 1717 - - Vankovics Georgius. farár
1718 - - 1721 - - Ambruš, Štefan farár
1721 - - 1737 - - Gersics, Emericus farár
1738 - - 1755 - - Hudecký, Mikuláš farár
1755 - - 1763 - - Rozboril, Joannes farár
1763 - - 1807 - - Valentovics, Josephus farár
1808 - - 1818 - - Szluka, Ladislaus farár
1818 - - 1853 - - Tvrdý, Štefan farár
1853 - - 1860 - - Gerometta, Eugen farár
1860 - - 1875 - - Maločaj, Jozef (1817-1875) farár
1876 - - 1891 - - Maločaj, Gašpar (1824-1908) farár
1891 - - 1892 - - Ďuriník, Pavol administrátor
1892 - - 1920 - - Teselský, Jozef farár
1920 - - 1921 - - Formánek, Jozef (1865-1945) administrátor
1921 - - 1922 - - Kállay, Viktor farár
1922 - - 1940 - - Jančovič, Štefan (1872-1946) farár
1940 - - 1950 - - Hrabovec, Andrej (1898-1984) farár 1942 okr. dekan, bytč.
1950 - - 1958 - - Počik, Jozef farár
1958 - - 1971 - - Štiavnický, Viliam správca farnosti
1971 - - 1990 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1976-96 iudex prosynod
1990 - - 1996 - - Brňák, Dominik farár dekan
1996 - - 2003 - - Kutiš, Vladimír administrátor
2003 - - 2012 - - Trnka, Pavol farár