logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budapest. Interior

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
IV. Circulus. Antea. Civitas interior, Budapest. Interior
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1047 sp. - - - - Kňaz kostola sv. Gerarda kňaz
1235 - - 1244 sp. - Akácius farár
1318 - - 1319 sp. - Concilinus. farár
1332 medzi 1337 - - - Petrus. farár
1398 sp. - - - - Babocsay, Gregor farár
1413 sp. - - - - Ján (Pešť, 1413) farár
1480 - - 1506 sp. - Nagy-Révi (Nagh-Rewy) Andreas. farár
1506 - - 1516 sp. - Jakabffy, Ján farár
1516 sp. - - - - Petrus. farár
1537 - - 1541 sp. - Pesthi Franciscus. farár
1541 - - 1686 - - Dvaja pátri z rehole františkánov spoločná správa
1686 okt. 13. +1688 jún - Makay, Juraj Jozef farár
1688 - - 1690 - - Nagy Joannes. farár
1690 apr. 5. 1695 - - Putanicz Joannes, Bapt. farár
1695 apr. 17. 1699 - - Koločányi, Juraj farár
1699 okt. 15. 1702 dec. 31. Nadeczky de Eadem Adamus, Michael. farár
1703 jan. 1. 1704 okt. 19. Mayrhauser Lambertus farár
1704 okt. 21. 1705 apr. 2. Ortl Fridericus, S. J. Superior farár
1705 apr. 2. 1709 sept. 28. Baranyi, Paulus, S. J. farár
1709 okt. 26. 1710 nov. 17. Ambler Thomas, S. J. farár
1710 nov. 17. +1712 apr. 1. Cini, Ján Pavol farár
1712 - - +1743 mar. 14. Wellenzon Joannes Bapt. farár
1743 apr. 21. 1752 jan. - Herich, František farár
1752 jún 19. +1754 nov. 29. Erdős Stephanus, SchP farár
1754 - - 1755 - - Mucz Sebastianus a S. Ernesto farár
1755 - - +1757 sept. 15. Fontani, Eduard, SchP farár
1757 - - 1758 - - Linkin Antonius a S. Apollonia, e Scholis Piis farár
1760 - - 1761 júl - Cörver L. B. Nepomucenua, SchP farár
1761 júl 16. +1763 sept. l. Weingruber Georgius. farár
1763 sept. 19. 1809 apr. 23. Tóth Stephanus. farár
1809 - - +1819 jan. 13. Pfingsztl Michael. farár
1819 jan. 16. 1819 feb. 19. Schönbach de Schindwolf Josephus. farár
1819 feb. 13. 1845 dec. - Feichtinger, Dominik farár
1846 jan. - 1850 feb. - Samuel Aloysius. farár
1850 feb. 25. +1854 mar. 31. Simunchich Ignatius. farár
1854 - - 1861 - - Szántófy (Akermann) Antonius. farár
1861 - - 1885 nov. 25. Schwendtner Michael. farár
1885 nov. 25. - - - Romeiser Josephus. farár
1890 - - - - - Čelka, Ferdinand farár
1890 - - - - - Kirschhofer, Karol farár