logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bruty

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1718
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého Kríža
Iné mená:
Bruty : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773, 1786, 1808 Barth, 1863–1948 Bart, 1948– Bruty
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kvetná (300), k. B. S. J. (1960).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Oroszi, Štefan farár
1718 máj 13. 1723 apr. - Bobrovnický, Melichar farár
1723 apr. 17. 1725 mar. 15. Jambor, Ján (Veľký Biel, 1736) farár
1725 Matt. 7. 1728 apr. 9. Matušek, Ján farár
1728 apr. 10. 1734 jún - Buday, Juraj (18. storočie) farár
1734 jún 21. 1741 apr. - Bučáni, Mikuláš farár
1741 apr. 15. 1747 nov. - Germani, Ján (?-1756) farár
1747 nov. 15. 1785 jún 29. Devecsery, Jozef farár
1785 - - +1801 dec. 30. Králik, Matej farár
1802 apr. 14. +1829 aug. 23. Sticzay, Ján farár
1829 sept. 6. +1846 dec. 26. Rakovszky, Alojz farár
1847 - - 1877 - - Mészáros, Ján (1803-1884) farár
1877 apr. 27. +1890 aug. 19. Zsigmond Emericus. farár
1890 po - 1891 - - Szakács, Viktor administrátor
1891 - - 1899 - - Schäffer, Vojtech administrátor, farár
1899 - - 1899 - - Kuchta, Valentín Ján administrátor
1900 - - +1904 mar. 13. Seyler, Ján farár
1904 - - 1904 po - Hlavatý, Štefan administrátor
1905 - - +1913 - - Zlattnyánzsky Ernestus. administrátor
1914 - - 1936 - - Šimor, Ladislav farár 1914 dekan
1936 - - 1938 - - Gürtler, Dionýz administrátor
1938 - - +1944 dec. 31. Gürtler, Dionýz farár
1943 - - 1945 - - Tóth, Alojz administrátor
1945 - - 1967 - - Tóth, Alojz farár
1967 - - 1970 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) správca farnosti
1970 - - 1972 - - Borbély, Peter správca farnosti
1972 - - 1974 - - Florianšič, Andrej administrátor
1974 - - 1984 - - Burián, Ladislav správca farnosti
1984 - - 1987 - - Lengyel Alexander farár