logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brusno

Zriadenie:
15. st.
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja
Iné mená:
Brusno: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1960 zlúč. o. Brusno a Svätý Ondrej nad Hronom do o. Hronov (1973 Brusno).
1960–1973 Hronov, 1973– Brusno
---------------
Brusno: 1773, 1873–1882 Brusznó, 1786 Brusno, 1808 Bruszno, Brusno, 1863 Brúsznó, 1888–1913 Borosznó, 1920–1960 Brusno
Svätý Ondrej nad Hronom: 1773 Sz[ent]-András, 1786 S[ent]-Andrásch, 1808 Szent-András, Swatý Ondrej, 1863–1902 Szentandrás, 1907–1913 Garamszentandrás, 1920 Svätý Ondrej, 1927–1960 Svätý Ondrej nad Hronom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Pohron. Bukovec (170).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Obec Brusno vznikla r. 1960 spojením obcí Sv. Ondrej a Brusno. najprv jej dali meno Hronov. Obe delil iba Hron. Sv. Ondrej má meno od titulu kostola.
Farnosť vznikla v 15.st. Königsbergov testament ju už spomína (S. Andre). Predtým patrila ku dubovskej farnosti, ale aj po zriadení fary, keď bol nedostatok kňazov, ju spravoval dubovský F. Do r. 1788 patril k nej aj Medzibrod. Keď tam zriadili farnosť, pripojili Bukovec, ktorý odvtedy patril ku Dubovej.
Pramene:
nem1894; http://new.brusno.fara.sk/historia/zoznam-knazov/

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1503 sp. - - - - Neznámy kňaz farár
1543 - - - - - Ján(Brusno,1543) farár
1560 a 1561 - sp. - Michal (Brusno, 1561) farár
1588 - - 1673 - - Evanjelickí farári
1673 sp. - - - - Miris, Mikuláš farár
1680 aug. 8. 1681 - - Benkovič, Ján z Ľubietovej farár
1689 jún - 1691 - - Benkovič, Juraj farár
1691 mar. 27. 1692 - - Pullis, Juraj farár
1692 apr. 22. 1699 - - Benkovič, Juraj farár
1699 apr. 29. 1706 jan. 7. Gudič, Juraj farár
1706 - - 1709 - - Protestantskí duchovní
1709 dec. 7. 1711 - - Kozík, Ján farár
1711 - - 1712 - - Koriary, Andrej farár
1712 okt. 10. 1734 - - Ivičič, Pavol František farár
1734 máj 29. 1735 jún 13. Zilkay Joannes. farár
1735 jún 13. 1758 - - Sovovič, Štefan farár
1758 feb. 6. 1765 aug. 31. Koron, Žigmund farár
1766 feb. 6. +1782 - - Svetnický, Jakub farár
1783 - - 1785 - - Kollárovič, Štefan farár
1808 - - 1821 - - Pichl, Január farár
1821 - - 1831 - - Tománek Michal farár
1831 - - 1831 - - Pažitný, Ján (Kamenec, -1852) administrátor
1831 - - 1833 - - Konťoš, Ján (1769-1841) farár
1833 - - 1836 - - Mazoch, Ján farár
1836 - - 1837 - - Kubanček, Ignác administrátor
1837 - - 1851 - - Tománek Michal farár po druhý raz
1851 - - 1852 - - Prokša, Ján administrátor
1852 - - 1853 - - Sásik, Vojtech farár
1853 - - 1854 - - Valiček Teofil farár
1854 - - 1854 - - Lulják, Karol administrátor
1854 - - 1855 - - Lanič, Ján farár
1855 - - 1855 - - Hančok, Ján administrátor
1855 - - 1856 - - Hančok, Ignác administrátor
1856 - - 1903 - - Sumrák Ján farár
1903 - - 1931 - - Dlhoš, Štefan farár
1931 - - 1936 - - Chladný, Ignác správca farnosti
1936 - - 1950 - - Gocník, Alojz správca farnosti, farár 1947 farár
1950 - - 1951 - - Kočner, Jozef (1922-1996) administrátor
1951 - - 1959 - - Mokroš, Imrich administrátor
1959 - - 1969 - - Valach, Mikuláš správca farnosti
1969 - - 1970 - - Hrmo, Albín správca farnosti
1970 - - 1985 - - Pös, Jozef (1913-1986) správca farnosti
1985 aug. - 1986 jún - Caban, Jozef excurreno z Medzibrodu
1986 júl - 1990 máj - Caban, Jozef správca farnosti