logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brezov

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1652)
Iné mená:
Brezov: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Nyirics, Brezow, 1786 Nyiricsch, Brezani, 1808 Brezó, Nyirjes, Březow, Březany, 1863–1902 Nyirjes, 1907–1913 Nyírjes, 1920– Brezov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Marhaň (590), k. sv. Michala A. (1890), 2. Lascov (310), k. Krista Kr. (1940).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(Brezov,1332) kňaz
1789 - - 1801 - - Wrabely, Kajetán, OFM administrátor
1801 - - 1805 - - Proháczka, Matej excurrendo
1819 - - 1846 - - Dubovy, Juraj [OPraem.] administrátor
1846 - - 1848 - - Šemšej, Augustín Bartolomej excurrendo
1848 - - 1854 - - Horay, Jozef administrátor
1854 - - 1856 - - Orlich, Jozef administrátor
1856 - - 1866 - - Krupiczer, Alojz administrátor
1866 - - 1885 - - Kuzmiak, Štefan (1834-1899) administrátor
1885 - - 1886 - - Vaxmann, Jozef excurrendo
1886 - - 1903 - - Vaszilyál, Šimon [OFM] administrátor
1903 - - 1918 - - Magyar, Alexej administrátor
1918 po - +1927 febr. 22. Hemerka, Udalricus administrátor, farár
1927 - - 1933 - - Neznámy kňaz
1933 - - 1936 - - Hrabský, Vojtech administrátor
1936 - - 1938 - - Kenedich, Ján správca farnosti
1938 - - 1940 - - Sabol, Ľudovít farár
1940 - - 1941 júl 1 Lukáč, Michal (1911-po r. 1948) administrátor
1941 - - 1949 - - Jacko, Michal farár
1949 - - 1951 ? - Stravník, Jozef správca farnosti
1952 - - 1955 - - Onderuv, Ján administrátor
1955 - - 1956 - - Tkáč, Štefan administrátor
1957 - - 1997 - - Jablonovský, Július správca farnosti
1997 - - - - - Loja, Marián farár