logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brestovany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Brestovany: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1950 zlúč. o. Malé Brestovany a Veľké Brestovany; 1975 pričl. o. Lovčice (1960 zlúč. o. Dolné Lovčice a Horné Lovčice); 1990 vyčl. o. Dolné Lovčice.
1950– Brestovany
---------------
Malé Brestovany: 1773 Kis-Bresztovany, Klein-Brestowan, Mal[é] Brestowany, 1786 Kisch-Bresztowany, 1808 Kis-Bresztován, Malé Břestowany, 1863, 1888–1892, 1900–1907 Kisbresztovány, 1873–1882 Kisbresztován, 1895–1898 Kisberesztovány, 1913 Alsószil, 1920–1950 Malé Brestovany
Veľké Brestovany: 1773 Nagy-Bresztovany, Groß-Brestowan, Vel[ké] Brestowany, 1786 Nagy-Bresztowany, 1808 Nagy-Bresztován, Welké Břestowany, 1863, 1888–1892, 1900–1907 Nagybresztovány, 1873–1882 Nagybresztován, 1895–1898 Nagyberesztovány, 1913 Felsőszil, 1920–1950 Veľké Brestovany
Lovčice: 1960–1974 Lovčice
Horné Lovčice: 1773 Felső-Locz, Horne Lorossicze [!], 1786 Felschő-Locz, Horné Lucžice, 1808 Felső-Lócz, Horní Lowcyce, 1863–1913 Felsőlóc, 1920–1960 Horné Lovčice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lovčice (m. časť Brestovian) (700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Brestovany) kňaz
1543 - - 1550 - - Gáth, Juraj farár
1630 sp. - - - - Zolnensis Hieronymus. farár
1634 sp. - - - - Friccius, Daniel farár
1647 sp. - - - - Hajnoš, Ján farár
1665 apr. 28. 1666 - - Havlovič, Martin farár
1666 máj 26. 1667 máj 18. Svadnovszki, Sebastián farár
1673 sp. - - - - Havlovič, Martin farár
1677 jún - 1679 - - Michalík, Matej Michal farár
1679 máj 12. 1687 - - Gajari, Andrej farár
1687 sept. 26. 1688 - - Szolcsányi, Adam farár
1688 dec. 8. 1690 - - Váralány Georgius. farár
1690 jan. 3. 1691 - - Haraika, Michal farár
1691 mar. 22. 1710 - - Lyra, Juraj farár
1710 nov. 25. 1712 máj 18. Mészárovics, Imrich Alojz farár
1712 aug. 27. 1716 aug. 22. Nacislavský, Mikuláš Jozef Peter farár
1716 sept. 11. 1727 - - Kosík, Martin farár
1727 sept. 17. 1729 - - Lacko, Matej farár
1729 máj 3. 1732 sept. 23. Šóky, Ján Anton farár
1732 sept. 26. 1735 jan. 19. Szedelyi, Jozef farár
1735 jan. 19. 1740 - - Pavelka, Juraj farár
1740 máj 16. +1748 máj 10. Sacharovszky Paulus farár
1748 máj 28. 1749 jún 18. Matulay, Martin farár
1749 jún 24. 1753 - - Beňovský, Jozef farár
1753 aug. 16. +1756 aug. 14. Rudňanský, Michal farár
1756 aug. 29. +1766 jan. 15. Hrizlakovič, Ján (-1766) farár
1766 mar. 5. 1807 - - Palšovič, Martin farár
1807 júl 6. 1837 - - Schnell, Juraj farár
1838 - - +1888 feb. 14. Schmidt, Pavol farár
1888 - - 1925 - - Pecko, Anton farár
1925 - - 1931 - - Zlatoš, Štefan farár
1932 - - 1937 - - Neubert, František farár
1937 - - 1939 - - Lukančič Jozef administrátor
1939 - - 1952 - - Jánoš, Jozef farár
1952 - - 1955 - - Šátek, Jozef farár
1955 - - +1987 nov. 20. Valach, František správca farnosti obv. a okr. dekan
1988 - - 2003 - - Červený, Marián správca farnosti