logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brehy

Zriadenie:
1811?
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Brehy: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1976–1995 pričl. k o. Nová Baňa.
1773 Magosparth, Brehy, 1786 Magoschpart, Brehi, 1808 Magospart, Hochstein, Břehy, 1863–1888 Magospart, 1892–1895 Magosmart, 1898–1913 Magasmart, 1920–1976, 1996– Brehy
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V stredoveku bola pre obec farnosť pri kostole sv. Alžbety v Novej Bani. Základy farnosti v samej obci boli položené r. 1787, kedy tu bola zriadená miestna kaplánska stanica, ktorá bola povýšená na farnosť. Keďže však nebolo bytu, duchovnú správu spojili s Tekovskou Breznicou. Trvalo to do 1811, kedy prišiel miestny kaplán.
Pramene:
https://farabrehy.sk/spravcovia-farnosti [19.2.2022]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 - - 1820 - - Čillík, Jozef miestny kaplán
1820 - - 1827 - - Bulko, Adam farár
1828 - - 1831 - - Nemky, Štefan farár
1831 - - 1831 - - Rák, Matej farár
1831 - - 1840 - - Hajdák, Ondrej farár
1840 - - 1842 - - Pátek, František farár
1842 - - 1862 - - Budický, Ján administrátor, farár
1862 - - 1864 - - Jakubík, Ján farár
1864 - - 1866 - - Kubáni, Alojz farár
1866 - - 1868 - - Leitman, Anton (1833-1889) administrátor
1868 - - 1869 - - Gombár, Daniel administrátor
1869 - - 1869 - - Boršický, Adolf administrátor
1869 - - 1873 - - Voronáč, Ján farár
1873 - - 1875 - - Jakubík, Ján administrátor po druhý raz
1875 - - 1896 - - Gsell, Ján farár
1896 - - 1896 - - Jozif, Ladislav farár
1896 - - 1901 - - Rusko, Rudolf farár
1901 - - 1902 - - Majthán, Karol farár
1902 - - 1903 - - Dianiška, Alexander farár
1903 - - 1903 - - Császik, Štefan farár
1903 - - 1904 - - Majerský, Eduard farár
1904 - - 1911 - - Medvecký, Karol Anton farár
1911 - - 1913 - - Demovič, Bartolomej farár
1913 - - 1924 - - Droppa Jozef farár
1924 - - 1930 jún 12. Bob, Ján farár
1937 - - 1940 - - Švehlík Jozef farár
1941 - - 1952 - - Ondrík, Emil správca farnosti Počas neprítomnosti zastupoval farár z Rudna nad Hronom, Ľudovít Bobrovský
1952 - - 1954 - - Plško, Andrej správca farnosti
1954 - - 1983 jún - Šmida, Michal správca farnosti 1956 č. dekan, 1976 asesor
1983 - - 1987 - - Hrmo, Albín excurrendo z Tekovskej Breznice
1987 - - 1989 - - Tonhäuser, Ignác excurrendo z Novej Bane
1989 - - 1990 - - Grešša, Stanislav správca farnosti