logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Kalvária

Zriadenie:
1933
Titul kostola:
Panny Márie Snežnej
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky 1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava Bratislava - Blumentál
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená 10.11.1933 ako farnosť rehole františkánov odčlenením z farnosti Bratislava-Nové Mesto. Od roku 1990 farnosť spravujú dominikáni.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1874 - - 1878 - - Marciš, Július kaplán miesta
1933 - - 1939 - - Füredi, Vavrinec Ladislav, OFM správca farnosti
1939 - - 1951 - - Novický, Gaudentius František, OFM správca farnosti
1951 - - 1956 - - Országh Alexius administrátor
1956 - - 1966 - - Lasab, Andrej administrátor zastupuje farára
1966 - - 1990 - - Szigeti, Cecilián Ľudovít, OFM správca farnosti
1990 - - - - - Rakovský, Vojtech Peter, OP farár