logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Branč

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1704
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Branč: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1925 pričl. o. Veľká Ves.
1773, 1808, 1863–1913 Berencs, 1786 Berencsch, 1920 Berenč, 1927–1948 Branč, Berencs, 1948– Branč

Veľká Ves: 1773, 1786, Nagyfalu, 1808 Nagfalu, Großdorf, 1863–190 7 Nagyfalu, 1913 Nyitranagyfalu, 1920–1925 Veľká Ves
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Branč) kňaz
1560 - - - - - Martin (Branč, 1560) farár
1613 - - 1632 - - Zörögh, vel Zöröghy Michael. farár
1634 - - 1640 - - Baicsy, Michal farár
1647 - - 1656 ? - Lotzius, Ján farár
1657 sp. - - - - Berzevici, Lukáš farár
1700 ? - - - - Rajmanus, Michael kňaz
1701 - - - - - Urbanovics, Stephanus kňaz
1704 feb. 16. 1708 - - Szentmihályi, František farár
1708 - - 1710 - - Révay, Vojtech farár
1710 - - 1719 júl - Fejérváry, Paulus farár
1719 - - 1720 - - Bacskády, Adamus farár
1720 - - 1726 - - Birovszky, Georgius farár
1726 - - 1728 - - Náray, Franciscus farár
1728 aug. 26. 1741 - - Beznák, Michael farár
1741 - - 1751 - - Lehotzky, Andreas farár
1751 - - 1766 - - Császár, Andreas farár
1766 - - 1771 - - Ordódy, Thomas farár
1771 - - 1783 - - Balabáss, Georgius farár
1783 - - 1784 - - Beničát, Pavol farár
1784 - - 1789 - - Haško, Štefan farár
1789 - - 1791 - - Bleho, Paulus farár
1791 - - +1801 apr. 17. Koncz, Joannes farár
1802 - - +1834 dec. 14. Slušný, Anton farár
1834 - - 1845 - - Klekner, Josephus farár
1845 - - 1879 - - Toman, Ján farár
1879 - - 1927 - - Drexler, Ignác farár
1927 - - 1927 - - Bezák, Pavol administrátor
1928 - - +1973 - - Beňuška, Anton farár
1973 - - 2000 - - Brath, Jozef správca farnosti 1978 č. dekan