logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bolešov

Zriadenie:
r. 1381 už jestvovala
Titul kostola:
sv. Ondreja ap. (1939).
Iné mená:
Bolešov: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1944 pričl. o. Piechov; 1979–1990 pričl. o. Borčice, Kameničany, Sedmerovec, Slavnica.
1773 Bolessó, Bolessow, 1786 Bolescho, 1808 Bollesó, Bolessow, 1863 Bollessó, 1888 Bolessó, 1873–1882, 1892–1913 Bolesó, 1920– Bolešov
Piechov: 1773 Piecho, Pieho, Piechow, 1786 Piecho, 1808 Piéchó, Pjechow, 1863, 1892–1902 Pjechó, 1873–1882 Piehó, 1888 Pjehó, 1907–1913 Péhó, 1920–1944 Piechov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sedmerovce, os. Pominovce (500), k. Sťatia sv. Jána Krst (12. st.), kap. B. S. J. (1926), 2. Slávnica (800), kap. P. M. Sedemb. (st.), 3. Kameničany (700), kap. sv. Cyrila a Metoda (1968).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1509 sp. - - - - Matyas(Bolešov,1509) kňaz
1618 sp. - - - - Zágrabi, Ján kňaz
1626 sp. - - - - Valerián Edmund kňaz
1671 - - 1674 - - P. Fugatius Andreas, S. J farár
1675 - - 1690 - - Šimonovič, Tomáš František farár
1691 - - 1692 - - Stupavský, Pavol farár
1692 - - 1703 - - Tomassovics, Thomas farár
1703 - - 1723 - - Borcsányi, Joannes farár
1724 - - 1728 - - Mednyánszky, Emericus farár
1728 - - 1736 - - Figuli, Stephanus farár
1736 - - 1737 - - Obesla, Georgius farár
1737 - - 1752 - - Répásy, Andreas farár
1752 - - 1759 - - Barankovič, Jozef farár
1759 - - 1774 - - Lauro, Stephanus farár
1774 - - 1794 - - Letko, Adamus farár
1794 - - 1803 - - Hunkay, Stephanus farár
1803 - - 1816 - - Valter, Petrus farár
1816 - - 1822 - - Schverdtner, Ladislaus farár
1823 - - 1860 - - Viczena, Josephus farár
1860 - - 1880 - - Chorényi, Jozef (1818-1889) farár
1880 - - 1904 - - Okoličáni, Ján (1847-1904) farár
1904 - - 1911 - - Kulifaj, Anton administrátor
1911 - - 1943 - - Mihályfi, Ján administrátor, farár
1943 - - 1952 - - Samák, Štefan správca farnosti, farár
1952 - - 1959 - - Čaprnka, Augustín správca farnosti 1954 dekan
1959 - - 1980 - - Ferenczy Teodor správca farnosti
1980 - - 1982 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti
1982 - - 1986 - - Dvorský, Jozef, SDB administrátor
1986 - - 1987 - - Bričkovský, Milan správca farnosti
1987 - - 1997 - - Porubčin, Ladislav správca farnosti