logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Boleráz

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Boleráz: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1960 pričl. o. Klčovany.
1773 Bolerasz, Boleraz, 1786 Boleracz, 1808, 1873–1882 Boleráz, 1863 Bolerác, 1888–1913 Bélaház, 1920– Boleráz

Klčovany: 1773, 1863 Klucsován, 1786 Klucschowan, 1808 Klucsován, Klčowany, 1873–1882 Klcsován, 1888–1913 Istvánlak, 1920–1960 Klčovany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Klčovany (m. časť Bolerázu, 630), k. P. M. Národ. (1856).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1248 sp. - - - - Oltumanus farár
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Boleráz) kňaz
1630 sp. - - - - Gueth, Jakub farár
1632 a 1634. - sp. - Ugronovics, Štefan farár
1647 oco. - - - - Lukó, Pavol farár
1663 jún 20. 1667 - - Szimonicz Joannes farár
1667 máj 20. 1679 - - Gajari, Andrej farár
1679 máj 2. 1684 - - Michalík, Matej Michal farár
1684 - - 1689 - - Porubszky, Ján farár
1689 - - 1691 - - Jászay, Michal farár
1691 apr. 20 1693 - - Kušinský, Ján farár
1693 máj 30. 1697 - - Lingovič, Michal Anton farár
1697 apr. 20. 1697 - - Kuszniczky Joannes farár
1697 nov. 4. 1705 - - Szudenics, Jakub farár
1705 sept. 12. 1707 - - Tajczner, Juraj farár
1707 máj 12. +1708 - - Strakovics, Juraj (1648-1708) farár
1708 - - +1711 - - Izakovič, Pavol farár
1711 máj 5. 1711 - - Kebey, Juraj farár
1711 dec. 11. 1712 - - Schumiczky, Ján Jozef farár
1712 júl 18. 1714 apr. 16. Solčík, Martin farár
1714 - - 1719 - - Schumiczky, Ján Jozef farár
1719 - - 1731 - - Harsányi, Martin farár
1731 nov. 7. 1740 - - Planiczky, Ján farár
1740 máj 7. +1760 jan. 19. Gubernát, Ladislav farár
1760 jan. 26. 1764 - - Lehocký, Pavol (1733-1766) farár
1764 jan. 18. +1782 jún 24. Schleipen, Michal farár
1782 júl - +1799 máj 25. Herczeg, Michal farár
1799 - - +1831 okt. 16. Turecsek, Ján farár
1831 - - +1862 júl 14. Vanyek Joannes. farár
1862 nov. 4. 1878 - - Waymár Stephanus. farár
1878 sept. 7. +1912 - - Škrivánek, Móric farár
1912 - - 1913 - - Uhlár, Viliam administrátor
1913 - - 1925 - - Konyakovszky Just. Fr. farár
1929 - - 1938 - - Ürge, Jozef (1889-) farár
1938 - - 1940 - - Macháček, Pavol farár
1941 - - 1952 - - Melichar Žigmund administrátor
1952 - - 1970 - - Čársky, Ján správca farnosti
1970 - - +1979 okt. 22. Baumgartner, Ferdinand správca farnosti 1975 č. dekan.
1979 - - 1989 - - Gálik, Ladislav správca farnosti
1990 - - 1992 - - Javor Marián farár