logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bojná

Zriadenie:
starobylá, XV. st.
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Bojná: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1967 pričl. o. Malé Dvorany.
1773, 1786, 1808 Bajna, Bojna, 1863–1877 Bajna, 1882–1913 Nyitrabajna, 1920– Bojná
---------------
Malé Dvorany: 1773 Kiss-Dovoran, Klein-Doworan, Male Doworany, 1786 Kisch-Doworán, 1808 Kis-Dovorán, Malé Dowooany, Malé Dwooany, 1863–1907 Kisdovorán, 1913 Kisudvar, 1920–1967 Malé Dvorany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Blažej (Bojná, 1559) farár
1560 sp. - - - - Hieronym (Bojná, 1560) farár
1647 sp. - - - - Végh Laurentius. farár
1674 mar. 22. 1675 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár Supp.
1675 jan. 25. 1675 máj - Haraika, Ján farár
1675 máj 3. 1681 - - Haraika, Michal farár
1681 apr. 14. 1702 - - Zvacsek, Ján farár
1702 jan. 5. 1706 mar. 14. Miletič, Ján Jozef farár
1706 mar. 14. 1710 aug. 29. Milleticz, Ján farár
1710 sept. 19. +1733 dec. 2. Papánek, František Jozef farár
1733 dec. 7. +1761 apr. 23. Adamovič, Juraj (?-1761) farár
1761 apr. 26. +1773 aug. 23. Sluka, Matej farár
1773 sept. 14. 1779 - - Benáczi, Ladislav farár
1779 máj 7. 1782 - - Ujaszdovszky, Juraj farár
1782 sept. 1. +1803 jan. 3. Fabricius, Matej farár
1803 jan. 8. +1823 jan. 20. Kmeťko, Jozef farár
1823 máj 11. 1834 - - Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
1834 jan. 22. +1850 dec. 30. Kurucár, Juraj farár
1851 jan. 5. +1868 dec. 17. Buček, Juraj farár
1869 feb. 10. +1879 jún 14. Farkaš, Július farár
1879 okt. 26. +1897 mar. 13. Szittnyai, Ignác farár
1897 - - 1914 - - Boll, Ján farár
1914 - - 1929 ? - Kubicza Emericus Victor administrátor, farár
1929 - - 1946 - - Druga Štefan farár
1946 - - 1953 - - Gajdoš, Jozef (1907-1979) farár
1953 - - 1955 - - Suroviak, Anton farár
1955 - - 1974 - - Páleš, Emil správca farnosti
1974 - - 1990 - - Dragúň, Jozef správca farnosti
1990 - - - - - Šintál, Jozef farár