logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Blahová

Zriadenie:
1938
Titul kostola:
Kostol sv. Cyrila a Metoda (1935)
Iné mená:
Blahová: okres Dunajská Streda//Trnavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. z o. Lehnice; 1976–1990 pričl. o. Bellova Ves.
1951– Blahová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bellova Ves (180). - K 11, p 9, s 3. Duchovný správca: Anton Kubík.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená v r.1938 vyčlenením z farnosti Lehnice.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1935 - - 1939 - - Jánoš, Jozef kurátor, farár farár od r. 1938
1940 - - 1941 - - Solčáni Ernest administrátor (v rovnaký čas Nový Život)
1941 - - 1945 - - spravované z Maďarska
1945 - - 1946 - - Solčáni Ernest administrátor
1946 - - 1951 - - Bartoš, Ján (1911-2000) správca farnosti
1951 ? - 1958 ? - Gálik Ján správca farnosti
1958 - - 1959 - - Tihanyi, František správca farnosti
1959 - - 1961 - - Danišovič, Andrej správca farnosti
1962 - - 1963 - - Sojka, Štefan správca farnosti
1963 - - 1964 - - Tomašovič, Michal správca farnosti
1964 - - 1966 - - Tihanyi, František správca farnosti
1967 - - 1968 - - Fratrič, Ján správca farnosti
1968 - - 1968 - - Mikulka, Vojtech správca farnosti
1969 - - 1970 - - Čongrády Viliam, správca farnosti
1970 - - 1971 - - Fabián Alexander, SDB správca farnosti
1971 - - 1977 - - Unger, Imrich Augustín, OFM správca farnosti
1977 - - +1985 január 27. Kubík, Anton správca farnosti