logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Biskupice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana kráľa
Iné mená:
Biskupice: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1971–1990 pričl. k o. Fiľakovo.
1773 Fülek-Püspöki, Filakowska [!] Püspöki, 1786 Püschpöki, Fülek-Püschpöki, 1808 Fülek-Püspöki, 1863–1913, 1938–1945 Fülekpüspöki, 1920 Pišpeky, 1927–1938, 1945–1948 Biskupice, Püspöki, 1948–1971, 1990– Biskupice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Belina (610), k. Nanebevst. Pána. (1896), 2. Čakanovce (1.320) k. sv. Alžbety (1957), 3. Radzovce (2.100), k. P. M. Kráľ. (1913), 4. Šiatorská Bukovinka (580), k. sv. Petra a Pavla, ap. (1963)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1262 sp. - - - - Ludomer(1262, Biskupice) farár
1630 sp. - 1634 - - Nigri, Juraj farár
1677 máj - 1679 - - Seleni, Ján farár
1679 feb. 14. 1680 - - Zsolnay Andreas. farár
1680 feb. 21. 1689 máj - Nagy, Štefan (Marcali, 1680) farár
1704 - - 1705 - - Miko, František (Sereď, 1698) farár
1705 jún 8. 1706 apr. 14. Gunda, Ján farár
1706 júl 29. 1728 - - Antalfy, Štefan farár
1728 apr. 8. 1767 - - Pöstényi, Juraj Ladislav farár
1767 apr. 9. 1783 - - Mészáros, Michal farár
1783 - - 1836 ? - Rajzinger Joannas farár
1836 ? - 1840 - - Markovics Josephus farár
1840 - - +1854 - - Lőrinc, Jozef farár
1854 - - 1894 - - Tindira Josephus (1835 vysv.) farár
1894 - - 1918 ? - Fábián Camillus administrátor, farár
1919 - - 1950 ? - Sashegyi Aladarus administrátor, farár
1950 - - 1958 - - Neznámy kňaz
1958 - - 1960 - - Spišák, Tibor správca farnosti
1961 - - 1971 - - Szécsi, Július správca farnosti
1971 - - 1990 - - Mikóczi, Ondrej správca farnosti