logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bijacovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Bijacovce: okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica)
1773 Mindszent, Biazowetz, Biaczowcze, 1786 Mintszent, 1808 Mindszent, Biatzowitz, Betendorf, Biacovce, 1863–1902 Mindszent, 1907–1913 Szepesmindszent, 1920– Bijacovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ordzoviany (327), k. sv. Antona, op. p. (1250), kap. sv. Juliany (1750), 2. Pongrácovce (128), k. sv. Stanislava, b. m. (1360).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 sp. - - - - Benedikt (Bijacovce, 1519) farár
1700 sp. - - - - Jelenčič, Juraj farár
1703 sp. - 1765 - - Stöger, Pavol farár
1765 - - - - - Palček, Tomáš farár
1774 - - +1765 nov. 15. Kolbai, Michal farár
1811 sp. - 1812 sp. - Gomay Stephanus farár
1821 sp. - 1829 sp. - Kolbay Josephus farár
1830 sp. - 1837 sp. - Machaj, Jozef farár
1838 sp. - 1839 sp. - Vitkovszky Josephus farár
1841 sp. - 1856 sp. - Liptay Ladislaus farár
1952 - - 1953 - - Bugár, Eduard správca farnosti
1953 - - 1957 - - Doranský, Andrej (1915) správca farnosti
1960 - - 1963 - - Farbarik, Jozef správca farnosti
1971 - - - - - Šefčík, Michal (1916-2003) správca farnosti
1991 - - 1994 - - Stanček, Ľubomír, CM administrátor