logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Banská Belá

Zriadenie:
1468
Titul kostola:
Kostol sv. Jána, evanjelistu
Iné mená:
Banská Belá: okres Banská Štiavnica/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
po 1873–1954 zlúč. s o. Banská Štiavnica.
1773 Bela-Banya, Bela, 1786 Diln, Bela-Bánya, Fejér-Bánya, 1808 Bélabánya, Düllen, Diln, Bela, 1863–1873 Bélabánya, 1954– Banská Belá
Banská Štiavnica a Banská Belá: 1877–1913 Selmecbánya és Bélabánya, 1920 Baňská Štiavnica a Belá, 1927–1954 Banská Štiavnica a Banská Belá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Jerhyštôlňa (100), k. sv. Martina (1940), 2. Halča (50); os.: Horná a Dolná Dolina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1468 máj 1. - sp. - Jakub (Banská Belá, 1468) farár
1688 jún 14. 1688 - - Schnekenhaus Balthasar, OFM farár
1688 nov. 11. 1690 dec. 23. Hunger, Jozef farár
1690 dec. 2. 1695 sept. 18. Nágel, František (17.storočie) farár
1695 okt. 13. 1696 mar. - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
1696 jan. 26. 1709 dec. - Landhoszky, Juraj farár
1710 - - 1711 - - Koch, Ján Krištof farár
1711 júl 2. 1716 - - Harter, Gotfríd farár
1716 dec. 14. 1717 mar. 17. Langerholtzer, Matúš farár
1717 jan. 11. +1737 jún 7. Millik, Andrej Ignác farár
1737 júl 13. 1741 okt. - Hozlpek, Ignác František farár
1741 okt. 15. +1748 júl 9. Mainx, Michal farár
1748 júl - 1748 okt. - P. Onophrius, Ord. Sti Hieronymi farár
1748 aug. 23. +1773 mar. - Stokker, Štefan farár
1773 mar. 13. 1799 okt. 11. Münich, Jozef farár
1799 okt. 17. 1799 nov. - Kolibay, Andrej farár
1799 nov. 18. +1837 jún 11. Valovics Josephus. farár
1837 jún 12. +1861 okt. 26. Sklenár, František farár
1861 okt. 26. +1898 - - Oldinger, Anton farár
1899 - - 1907 - - Hidvéghy Arpádus farár
1907 - - 1910 - - Rehánek, František farár
1910 po - 1911 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
1911 - - 1925 - - Greguš Ján farár
1926 - - 1942 - - Jurkovič, Emil administrátor, farár
1942 - - 1943 - - Gála Ján administrátor
1943 - - 1948 - - Gajdoš, Pavol (1910-) správca farnosti
1948 - - 1958 - - Sviežený, Anton správca farnosti
1958 - - 1981 - - Finta, Gejza Kazimír, OFM správca farnosti
1981 - - 1986 - - Šášik, Milan, CM farár
1986 - - 1989 - - Čierny, Ján excurrendo z Podhoria
1989 - - 1989 - - Šnajder Ján administrátor