logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Baloň

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Baloň : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Rábska stolica)
1773, 1786 Ballon, 1808, 1863–1907 Ballony, 1913–1920, 1938–1945 Balony, 1927–1938, 1945–1948 Baloň, Balony, 1948– Baloň
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Medveďov (750), k. sv. Anny (1737), kap. sv. Kríža (1969), 2. Topolovec (700), k. P. M. Národ. (1932), 3. Palkovičovo (420), k. sv. Terézie Av. (1970), 4. Čilizská Radvaň (100), 5. Pastúchy (50), 6. Klučovec (50), 7. Milanovce, Vrbina (80).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Do roku 1788 bola farnosť v Medveďove, až potom bola preložená do obce Baloň.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 sp. - - - - Ménasághy, František farár
1703 máj 1. 1718 - - Hidassy, Ján (1661-1710) farár
1718 júl 22. 1723 - - Királyi, Michal licenciat
1723 máj 23. 1728 nov. - Vörös Joannes. farár
1728 nov. 18. 1731 jún - Stankovanský, Juraj farár
1731 jún 1. 1742 - - Illyés, František farár
1742 jún 22. 1743 apr. - Fábry, Jozef z Čerenian farár
1743 apr. 19. 1744 mar. - Horváth, Ján (1721-1757) farár
1744 mar. 24. 1748 mar. - Péchy, Ján farár
1748 mar. 29. 1750 apr. - Petresics, Ján farár
1750 mar. 15. 1770 - - Kondé, Alexander farár
1771 feb. 6. +1800 aug. 3. Kovács, Anton (1757-1828) farár
1800 jún - 1807 aug. 5. Cinege, Ignác farár
1807 aug. 20.11 1812 júl 21. Kutsor, František farár
1812 júl 23. +1831 mar. 9. Putz, Anton farár
1831 mar. 23. +1848 máj 2. Szirák, Štefan farár
1848 Jun 15 1877 máj 5 Wizner Franciscus. farár
1877 máj - +1881 feb. - Fücsek, František farár
1881 máj 1. 1918 - - Ekker, Jozef farár
1918 - - 1937 ? - Csiba, František farár
1937 - - 1940 - - Bohuss Rudolf administrátor
1940 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1947 - - Horváth, Jozef (1912) administrátor
1948 - - 1950 - - Boleček, Fabián administrátor
1951 - - 1952 - - Szabadoš, Július správca farnosti
1952 - - 1958 - - Végh, Ladislav správca farnosti
1958 - - 1961 - - Košinár, Aurel správca farnosti
1961 - - 1970 - - Bíró, Gejza Lucián, OSB správca farnosti
1970 - - 1978 - - Morovics, Štefan správca farnosti
1978 - - 1979 - - Čutora Štefan správca farnosti
1979 - - 1986 - - Ešše Imrich správca farnosti
1986 - - 2007 - - Benkocs, Gabriel farár