logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Baka

Zriadenie:
starobylá, obnovená r.1728
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Baka : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
po 1808 zlúč. o. Dolná Baka a Horná Baka.
1863 Alsóbaka és Felsobaka, 1873–1882 Albaka és Felbaka, 1888– Baka
Dolná Baka: 1773 All-Baka, 1786 Alschó-Baka, 1808 Alsó-Baka
Horná Baka: 1773 Fell-Baka, 1786 Felscho-Baka, 1808 Felso Baka
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1390 apr. 27. - sp. - Kňaz z Baky kňaz Plebanus de Paka.
1728 aug. 13. 1733 - - Bartoš, Jakub farár
1733 júl 9. +758 aug. 21. Moszoly, Ján farár
1733 máj - 1733 júl - Ujváry, Štefan (1703?-1747) farár
1758 aug. 23. +1795 nov. 20. Plonics, Anton farár
1795 - - 1813 - - Korbélyi, Ján farár
1813 - - 1827 mar. 2. Erős, Ignac farár
1827 mar. 2. 1838 - - Varju Andreas. farár
1838 - - +1844 dec. 20. Orosz, Alexander farár
1845 - - 1880 apr. 20. Farkas, Michal farár
1880 máj 11. - - - Flock, Jakub farár
1909 po- - - - - Schill, Jozef administrátor
1944 - - 1946 - - Horváth, Karol (1913-1968) administrátor
1946 - - 1958 - - Horváth, Karol (1913-1968) farár
1959 - - 1964 - - Tihanyi, František správca farnosti
1966 po - 1977 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti člen Slov. liturg. komisie