logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bajna (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Iné mená:
Bajna.
Pramene:
nem1894, nem1894supp

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Blažej (Epel, 1332) farár V Epeli (Maďarsko)
1647 - - - - - Izó, Ján farár
1689 máj - - - - Horváthovics, Juraj farár
1693 sept. - 1695 máj - Izó, Ján farár
1695 máj 20. 1698 nov. - Kóza, Michal farár
1698 dec. 5. 1709 apr. 6. Szörényi, Ladislav Jozef farár
1709 mar. 6. 1715 - - Almáši, Pavol farár
1715 jan. 22. 1719 apr. - Győri, Matej farár
1719 máj 9. 1741 feb. 19. Scsaszni, Juraj farár
1741 feb. 27. +1757 okt. 14. Nagy, Anton (1738-1779) farár
1757 okt. 31. 1773 jan. - Hury, Ján farár
1773 jan. 13. 1793 júl 4. Hury, Pavol farár
1793 jún 24. 1831 - - Hoszik, Imrich farár
1831 okt. - 1842 - - Čizmazia, Ján (1790-1842) farár
1842 júl 31. 1846 sept. 29. Šimor, Ján farár
1846 okt. 7. 1872 aug. 21. Koppy, Jozef farár
1872 sept. 12. 1872 aug. 19. Szabó, Karol (1821-1899) farár
1872 nov. 23. - - - Mezey, Rudolf farár
1897 - - +1925 apr. 20. Hermán, Jozef farár 1911 dekan
1925 - - +1926 aug. 21. Elekes, Vendelín farár