logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bajna (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Iné mená:
Bajna.
Pramene:
nem1894, nem1894supp

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Blažej (Epel, 1332) farár V Epeli (Maďarsko)
1647 - - - - - Izó, Ján farár
1689 máj - - - - Horváthovics, Juraj farár
1693 sept. - 1695 máj - Izó, Ján farár
1695 máj 20. 1698 nov. - Kóza, Michal farár
1698 dec. 5. 1709 apr. 6. Szörényi, Ladislaus Josephus farár
1709 mar. 6. 1715 - - Almáši, Pavol farár
1715 jan. 22. 1719 apr. - Győri, Matej farár
1719 máj 9. 1741 feb. 19. Scsaszni Georgius. farár
1741 feb. 27. +1757 okt. 14. Nagy, Antonius farár
1757 okt. 31. 1773 jan. - Hury, Ján farár
1773 jan. 13. 1793 júl 4. Hury, Pavol farár
1793 jún 24. 1831 - - Hoszik, Imrich farár
1831 okt. - 1842 - - Čizmazia, Ján (1790-1842) farár
1842 júl 31. 1846 sept. 29. Simor Joannes. farár
1846 okt. 7. 1872 aug. 21. Koppy, Jozef farár
1872 sept. 12. 1872 aug. 19. Szabó Carolus. farár
1872 nov. 23. - - - Mezey, Rudolf farár