logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bacúrov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu
Iné mená:
Bacúrov: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Buczor, 1786 Buczur, Batzurowa, 1808 Baczur, Bacurowá, 1863–1888 Bacur, 1892–1920 Bacúr, 1927– Bacúrov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Breziny (150), 2. Dubové (20), 3. Ostrá Lúka (30), 4. Kozelník (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomínajú ju decimačné protokoly pod menom „Masaro“. V protokole je fara zapísaná medzi inými tohoto okolia. Bola exemptná a patrila prepozitúre sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. R. 1533 „Gallus plebanus de Bacur“ zaplatil pol florénu dane na obranu. R. 1692 žiada prepošt sv. Tomáša, aby kapitula zistila, ktoré fary sú poplatné prepoštovi. Bolo zistené, že Bacúrov má platiť 2 florény prepoštovi.
Za reformácie prešla na novú vieru. Po vrátení katolíkom okolo 1673 účinkovali tu za krátky čas jezuiti, potom svetskí kňazi. Za časov náboženských povstaní museli uvoľniť miesto ev. farárom. Po tököliovskom povstaní fara bola obsadená licenciátmi, pre nedostatok kňazov. Katolíkov bolo málo, fara sa udržala len vzhľadom na veľký poľnohospodársky fond, farári boli nezávislí na farníkoch.
Po roku 1950 bola spravovaná z Dobrej Nivy, 1.2.1994 bola zrušená a je filiálkou Budče.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Bacúrov) kňaz
1673 sp. - - - - Tepey, Ján farár
1682 circa - - - - Sima, Michal farár
1689 - - 1691 - - Szlatkovszky, Ján Tomáš farár
1691 mar. 27. 1691 máj 23. Benkovič, Juraj farár
1692 - - 1703 apr. 5. Sinkovič, Ján licenciát
1703 apr. 5. 1704 - - Watral Georgius. licenciát
1704 - - 1710 - - V rukách protestantov
1710 máj 3. 1710 - - Gracho, Martin farár
1710 máj 29. 1727 ? - Bahovics, Juraj farár
1727 nov. 21. 1729 jún 3. Rajecký, Ján Jozef farár
1729 - - 1736 - - ????? neznámy kňaz
1736 máj 23. 1738 - - Szilhácsek, Ján (1713-1748) farár
1738 máj 3. 1748 jan. 29. Kubina, Anton farár
1748 jan. 29. 1748 máj 2. Valent, Andrej farár
1748 máj 6. 1750 jan. 24. Mészárovics, Adam farár
1750 júl 1. 1751 mar. 18. Krasnec, Jozef farár
1751 máj 7. 1756 - - Hlivay, Imrich farár
1756 apr. 13. 1760 jan. 26. Hakel, Matej farár
1760 feb. 6. 1763 - - Pružinský, Imrich farár
1763 nov. 3. +1773 feb. 9. Szécsényi, Pavol Ján farár
1773 máj 15. 1773 - - Bošanský, Juraj admnistrátor
1773 - - 1777 - - Marsalits, Ján farár
1777 - - 1779 - - Melchior OFM administrátor
1779 - - 1779 - - Káčer Martin OFM administrátor
1779 - - 1794 - - Szabó, František (-1799) farár
1794 - - 1812 - - Gerhard Sáskó OFM farár
1812 - - 1828 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831) farár
1828 - - 1842 - - Janík, Ján farár
1842 - - 1844 - - Mátyás, Ján farár
1844 - - 1870 - - Daniš, Štefan (1797-1879) farár
1870 - - 1875 - - Smolen Jozef farár
1875 - - 1880 - - Schultheis, František farár
1880 - - 1895 - - Truchlý, Andrej farár
1895 - - 1896 - - Cebacauer Anton farár
1896 - - 1903 - - Csongrády, Štefan farár
1903 - - 1905 - - Roháč, Bartolomej farár
1905 - - 1909 - - Formánek, Jozef (1876-1919) farár
1909 - - 1920 - - Medvecký, Karol Anton farár
1920 - - 1922 - - Berényi, Lukáš administrátor
1922 - - 1938 - - Spravované z Budče a Dobrej Nivy excurrendo
1938 - - 1939 - - Raniak Ján farár
1939 - - 1941 - - Láclavík, Martin správca farnosti
1941 - - 1949 - - Szójózsef Vojtech farár
1945 - - 1947 - - Smida, Stanislav farár
1950 - - 1953 - - Kamhal, Vojtech farár
1953 - - 1958 - - Štrbáň, Ján správca farnosti 1934 pápež. komorník, 1937 VAD
1958 - - 1990 - - excurrendo spravované z Budče
1990 September - 1991 Máj - Kocián, Václav správca farnosti
1992 Júl - 1993 August - Kocián, Václav správca farnosti