logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bacúrov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu
Iné mená:
Bacúrov: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Buczor, 1786 Buczur, Batzurowa, 1808 Baczur, Bacurowá, 1863–1888 Bacur, 1892–1920 Bacúr, 1927– Bacúrov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Breziny (150), 2. Dubové (20), 3. Ostrá Lúka (30), 4. Kozelník (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomínajú ju decimačné protokoly pod menom „Masaro“. V protokole je fara zapísaná medzi inými tohoto okolia. Bola exemptná a patrila prepozitúre sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. R. 1533 „Gallus plebanus de Bacur“ zaplatil pol florénu dane na obranu. R. 1692 žiada prepošt sv. Tomáša, aby kapitula zistila, ktoré fary sú poplatné prepoštovi. Bolo zistené, že Bacúrov má platiť 2 florény prepoštovi.
Za reformácie prešla na novú vieru. Po vrátení katolíkom okolo 1673 účinkovali tu za krátky čas jezuiti, potom svetskí kňazi. Za časov náboženských povstaní museli uvoľniť miesto ev. farárom. Po tököliovskom povstaní fara bola obsadená licenciátmi, pre nedostatok kňazov. Katolíkov bolo málo, fara sa udržala len vzhľadom na veľký poľnohospodársky fond, farári boli nezávislí na farníkoch.
Po roku 1950 bola spravovaná z Dobrej Nivy, 1.2.1994 bola zrušená a je filiálkou Budče.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Bacúrov) kňaz
1673 sp. - - - - Tepey Joannes. farár
1682 circa - - - - Sima Michael. farár
1689 - - 1691 - - Szlatkovszky Joannes, Thomas. farár
1691 mar. 27. 1691 máj 23. Benkovič, Juraj farár
1693 jún 3. 1697 apr. 29. Sinkovics Andreas, Joannes. farár
1703 apr. 5. 1704 - - Watral Georgius. farár
1704 - - 1710 - - V rukách protestantov
1710 máj 3. 1710 - - Gracho, Martin farár
1710 máj 29. - - - Bahovics, Juraj farár
1727 nov. 21. 1729 jún 3. Rajeczky Joannes. farár
1736 máj 23. 1738 - - Szilhacsek Joannes. farár
1738 máj 3. 1748 jan. 29. Kubina, Anton farár
1748 jan. 29. 1748 máj 2. Valent Andreas. farár
1748 máj 6. 1750 jan. 24. Mészárovics, Adam farár
1750 júl 1. 1751 mar. 18. Krasnec, Jozef farár
1751 máj 7. 1756 - - Hlivay, Imrich farár
1756 apr. 13. 1760 jan. 26. Hakel, Matej farár
1760 feb. 6. 1763 - - Pruzsinszky Emericus. farár
1763 nov. 3. +1773 feb. 9. Szécsényi Pavel farár
1773 máj 15. 1773 - - Bošanský, Juraj farár
1773 - - - - - Marsalits, Ján farár
1777 - - 1779 - - Melchior OFM farár
1779 - - 1781 - - Káčer Martin OFM farár
1779 - - 1794 - - Szabó Franciscus. farár
1794 - - 1812 - - Gerhard Sáskó OFM farár
1812 - - 1842 - - Šumichrast, Pavel farár
1830 sp. - 1833 sp. - Janík, Ján farár
1842 - - 1844 - - Mátyás, Ján farár
1844 - - 1870 - - Daniš, Štefan farár
1870 - - 1875 - - Smolen Jozef farár
1875 - - 1880 - - Schultheis František farár
1880 - - 1895 - - Truchlý, Andrej farár
1895 - - 1896 - - Cebacauer Anton farár
1896 - - 1903 - - Csongrády, Štefan farár
1903 - - 1905 - - Roháč Bartolomej farár
1905 - - 1909 - - Formánek, Jozef (1876-1919) farár
1909 - - 1918 - - Medvecký, Karol Anton farár
1920 - - 1922 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1922 - - 1938 - - Spravované z Budče a Dobrej Nivy excurrendo
1938 - - 1939 - - Raniak Ján farár
1939 - - 1941 - - Láclavík, Martin správca farnosti
1941 - - 1949 - - Szójózsef Vojtech farár
1949 - - 1950 - - Smida, Stanislav farár
1950 - - 1953 - - Kamhal, Vojtech farár
1953 - - 1958 - - Štrbáň, Ján správca farnosti 1934 pápež. komorník, 1937 VAD
1960 - - - - Spravované z Budče excurrendo
1990 September - 1991 Máj - Kocián, Václav správca farnosti
1992 Júl - 1993 August - Kocián, Václav správca farnosti