logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Báč

Zriadenie:
1802
Titul kostola:
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Iné mená:
Báč : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Bacsfalva, 1786 Bacschfalu, 1808 Bácsfa, Bácsfalva, 1863 Bácsfa, Bácsfalu, 1873–1895 Bácsfa, 1898–1920, 1938-1945 Bacsfa, 1927-1948 Bačfa, Bacsfa, 1948– Báč
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Rohovce (700), k. sv. Ondreja (12.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 sept. 8. 1804 - - Boroš, Štefan farár
1805 - - 1808 - - Specziár, Michal farár
1808 - - 1809 - - Haffner, Michal farár
1809 - - 1949 - - Spravujú františkáni spoločná správa
1949 - - 1951 - - Bohňák, Títus František, OFM správca farnosti
1951 - - 1952 - - Czigány, Imrich administrátor
1952 - - 1954 - - Czigány, Imrich excurrendo zo Šamorína
1954 - - 1957 - - Ondrušek, Štefan správca farnosti
1957 - - 1968 - - Moksó, Ján správca farnosti
1968 - - 1970 - - Tóth, Akvilín Július, OFM správca farnosti
1970 - - 1986 - - Horváth, Karol (1931) správca farnosti
1986 - - 1993 - - Szlávik Anton, ICLic., PhD. správca farnosti
1986 - - - - - SLÁVIK Anton farár
1993 - - 1993 ? - Morovics, Štefan farár