logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Žirany

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1939)
Iné mená:
Žirany NR/NI nitr. 1773 Zeré, Žirany, 1786 Zscheré, Žirani, 1808 Zsére, Žirany, 1863–1913 Zsére, 1920, 1938–1945 Žirany, 1927–1938, 1945–1948 Žirany, Zsére, 1948– Žirany

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1791 - - Bartakovics, Josephus farár
1791 - - +1834 nov. 21. Valentovich, Simon farár
1828 - - 1829 - - Tamašovič, Juraj kaplán
1835 - - 1836 - - Juhász, Ludovicus farár
1836 - - +1849 aug. 8. Tamašovič, Juraj farár
1849 - - 1868 - - Čerňanský, Štefan farár
1868 - - 1904 - - Döller, Jozef farár
1904 - - +1931 okt. 23. Kuna, Pavol (1869-1931) farár
1931 - - 1933 - - Ploig, Augustín excurendo z f. Sokolníky
1933 - - +1954 júl 2. Porubský, Ján farár
1954 - - 1960 - - Žatko, Jozef (1904-1986) správca farnosti
1960 - - +1965 okt. 10. Családy, Andrej správca farnosti
1966 - - 1977 - - Kalina Štefan, ThDr. správca farnosti def. vinculi
1977 sept. 1. 1986 - - Branikovič, Imrich správca farnosti
1986 - - +2003 febr. 13. Martinik, Anton správca farnosti 1. mája 1996 biskup. vikár pre maď. ver.