logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Zbudské Dlhé

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Štefana (1835).
Iné mená:
Zbudské Dlhé HE/PV zemplín. 1773 Izbugya-Hoszu-Mező, Zbucke Dluhy [!], 1786 Isbugya-Hoszumeső, 1808 Iszbugya-Hosszúmező, Izbugya-Dluhé, Zbuďské Dluhé, 1863–1902 Izbugyahosszúmező, 1907–1913 Laborcmező, 1920 Dlhé, Zbudské Dlhé, 1927– Zbudské Dlhé
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Jabloň (400),k. B. S. J. (1943), 2. Slov. Krivé (190), kap. sv. Anny (1835), 3. Hrabovec nad Laborcom (650), k. P. M. Ruž. (1924), 5. Radvaň n. Lab., 6. Volica 7. Zbudská Belá, 8. Brestov n. Lab.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1820 - - Kaššay, Anton excurrendo z Papína
1820 - - 1826 - - Cuper, Samuel excurrendo z Papína
1827 - - 1827 - - Dvortsák, Andrej excurrendo z Papína
1827 - - 1842 - - Zimáni, Michal excurrendo z Papína
1842 - - 1848 ? - Piskó, Michal excurrendo z Papína
1849 - - 1865 - - excurrendo Pravdepodobne spravované z Papína
1865 - - 1870 - - Vrábely, Michal administrátor
1870 - - 1890 - - Mihály, Martin administrátor
1890 - - 1897 - - Rámer, Viliam administrátor
1897 máj 1. 1907 júl 1. Bélafi, Valentín, pôv. Vojtko administrátor
1907 - - 1929 - - Kaloši, František administrátor-farár
1918 - - 1920 - - Kováčik, Juraj (1895-1962) kaplán
1929 - - 1948 - - Pásztor, Tomáš správca farnosti 1932-34 excurrendo Medzilaborce, 1943 biskup. radca
1948 - - 1952 - - Blaščík, Roman správca farnosti
1952 - - 1954 - - Demeter, Ján František administrátor
1954 - - 1957 - - Tekeľ, Medard Jozef, OFM administrátor
1957 - - 1967 - - Špácay, Jozef administrátor
1967 - - 1984 - - Burik, Andrej správca farnosti
1975 - - 1978 - - Balica, Milan kaplán voj. zákl. sl.
1984 - - 1990 - - Tkáčik Ján administrátor
1990 - - 1992 - - Lauda, Ján farár
1992 - - 1998 - - Kyšeľa, Miroslav farár
1998 - - 2000 - - Kentoš, Peter farár
2000 - - 2006 - - Tomáš, Allan farár
2006 - - - - - Mariňák, František administrátor