logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Veľký Cetín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Veľký Cetín: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Nagy-Czétény, Gros-Czeteny, Welki Czitiny, 1786 Czeteny, Cschétény, Nagy-Csétény, 1808 Nagy-Czétény, Nagy-Czitény, Groß-Zitin, Welký Citín, 1863–1913, 1938–1945 Nagycétény, 1920 Veľký Citýň, 1927–1938, 1945–1948 Veľký Cetín, Nagy-Cétény, 1948– Veľký Cetín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Paňa (500), k. Všechsvätých (1722), kap. sv. Urbana (1862), 2. Nitrany, Malý Cetín (400), kap. B. S. J. (1965).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1285 sp. - - - - Buch(1285, V. Cetín) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Veľký Cetín) kňaz
1589 sp. - - - - Sáry, Blažej farár
1619 jún 16. 1634 sp. - Fischer, Andrej farár
1647 sp. - - - - Fejérkói, Pavol farár
1657 sp. - - - - Čorba, Štefan farár
1663 apr. 2. 1671 - - Megyery, Jakub farár
1671 jún 11. 1692 apr. - Ballady, Ondrej farár
1692 apr. 16. 1696 - - Töröcsik, Juraj Ján farár
1696 okt. - 1698 apr. 19. Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1698 apr. 28. 1699 apr. 28. Berneczey, Ján farár
1699 máj 2. 1704 - - Ďurčáni, František farár
1704 aug. 28. 1705 - - Petheő, František farár
1705 jún 4. 1711 - - Zubrolavszky Joannes. farár
1711 máj 6. 1715 - - Pesthy, Anton farár
1715 jan. 30. 1716 - - Fiáth, Žigmund farár
1716 máj 5. 1717 - - Tóth, Martin farár
1717 apr. 15. 1718 sept. - Sass, Ján Ambróz farár
1718 sept. 26. 1739 apr. 8. Bečkereki, Štefan farár
1739 apr. 20. 1740 dec. 2. Gabriš, Ján farár
1741 jan. 18. 1757 - - Konkolyi, Ladislav farár
1757 máj 17. 1782 máj - Bukovinský, Štefan farár
1782 máj - 1821 - - Dežerický, Jozef (1756-1827) farár
1821 - - +1831 aug. 23. Királyi, Alexander farár
1831 - - +1848 sept. 29. Endrődy, Anton farár
1849 - - 1888 - - Balázsy, Juraj farár
1865 - - 1869 - - Novák, Ľudovít kaplán
1872 - - 1883 okt. 16. Simor, Móric kaplán
1888 - - 1891 - - Vargha, Ján administrátor
1890 - - 1891 - - Kanyó, Jozef kaplán
1891 - - 1913 - - Simor, Móric administrátor
1891 - - 1892 - - Stiblo Augustín kaplán
1894 - - 1895 - - Krepler, Gustáv kaplán
1895 - - 1898 - - Polcsák Andrej kaplán
1898 - - 1907 - - Druga, Ladislav kaplán
1907 - - 1908 - - Szabó, Július (1882) kaplán
1908 - - 1911 - - Sütő, Achác kaplán
1911 - - 1912 - - Pintér, Jozef kaplán
1912 - - 1914 - - Fekete, Július kaplán
1913 - - 1934 - - Simor, Móric farár 1913 okr. dekan
1914 jún 21. 1915 - - Pastírik Ernest kaplán
1926 - - 1927 - - Holczinger, Ignác kaplán
1927 - - 1927 po - Gála Ján kaplán
1927 - - 1930 - - Andrisz, Rudolf kaplán
1930 - - 1930 po - Kubík, Anton kaplán
1932 po - - - - Németh Geysa kaplán
1934 - - 1944 - - Várady Vojtech farár
1934 - - 1935 - - Horváth, Michal (1908-1980) kaplán
1935 - - 1939 - - Štefánik Leopold kaplán
1939 - - 1940 - - Mészáros, Arpád kaplán
1939 - - 1940 - - Pastírik Ernest zastupujúci administrátor
1941 - - 1946 Cséfalvay, Jozef kaplán
1944 - - 1945 - - Felber Július, PhDr., ThDr. farár
1945 po - 1951 - - Szüllő, Rudolf správca farnosti
1946 jún 23. 1947 - - Kebis, Anton kaplán
1951 - - 1954 - - Takács Jozef, správca farnosti
1954 - - 1957 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti
1957 - - 1960 - - Zórád, Alexej farár
1960 - - 1976 - - Koszták, Pavol administrátor
1976 - - 1990 apr. 16. Filo, Vladimír správca farnosti 1989 profesor kánonické právo, 1990 dekan, 1990-1991rektor seminára Bratislava
1990 - - 2001 júl 1. György František, farár
2004 - - 2006 - - Elek, Ľudovít výpomocný duchovný
2005 - - 2020 - - Lašák, Štefan farár 2018 dekan