logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Trstín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Trstín: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Nádas, Nadás, 1786 Nádasch, 1808, 1863–1907 Nádas, 1913 Pozsonynádas, 1920–1948 Nádaš, 1948– Trstín
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Bíňovce (810) k. sv. Michala A.-, cint. (1788).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1648 apr. - 1656 - - Szomolányi, Juraj (Trstín, 1591) farár
1656 jan. - 1659 - - Kelekovič, Ján farár
1659 apr. - 1667 - - Gajari, Andrej farár
1667 máj - 1667 - - Svadnovszki, Sebastián farár
1667 máj - 1672 apr. 28. Drahoš, Ján (17. stor.) farár
1672 Maja 10. 1673 jún 7. Meszárics, Andrej Bartolomej farár
1673 jún 20. 1673 nov. - Kútik, Marek farár
1673 nov. - 1674 máj 7. Námošný, Ján farár
1674 máj 7. 1679 - - Simonchics, Pavol Ignác farár
1679 aug. - 1680 - - Nigrini, Adam farár
1680 mar. 27. 1681 mar. 2. Rozboril, Juraj farár
1681 mar. 4. 1682 - - Gál, Adam farár
1682 jún - 1686 - - Gajari, Andrej farár
1682 okt. 6. 1684 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund kaplán
1686 - - 1691 - - Uzseróczy, Matúš Žigmund farár
1691 júl 20. 1695 - - Hustovič, Lukáš Anton farár
1695 feb. 25. 1703 apr. 7. Ribány, František farár
1703 apr. 25. 1706 - - Bokroš, Juraj farár
1706 júl 6. 1708 - - Fančovič, Juraj farár
1709 jan. 5. 1714 - - Horváthovics, Michal Gabriel Pavol farár
1714 apr. 12. 1736 - - Korič, Ján Ladislav farár
1736 aug. 27. 1737 sept. 2. Szamel, Juraj farár
1737 okt. 10. 1740 - - Lieskó, Juraj farár
1740 apr. 13. 1741 - - Miklošovič, Michal farár
1741 júl 18. 1751 máj 6. Rosnay, Martin farár
1751 máj 18. 1759 - - Hruškovič, Juraj Jozef Imrich farár
1759 aug. 1. 1773 - - Čech, Ján Chryzostom farár
1773 apr. 16. 1776 okt. 22. Pauli, Jozef farár
1776 okt. 25. +1798 máj 28. Foriš, Anton farár
1798 jún 28. 1815 mar. 3. Miškolci, Martin (1763-1848) farár
1815 apr. 17. 1845 dec. 4. Štvrtecký, Imrich farár
1846 jan. - 1860 aug. 20. Laučík, Michal farár
1860 sept. 29. 1891 sept. 25. Halus, Pavol farár
1871 - - 1877 - - Perďoch, Ján kaplán
1891 - - 1919 - - Kollár, Martin farár
1893 - - 1894 - - Krepler, Gustáv kaplán
1894 - - 1897 - - Makász Jozef kaplán
1894 - - 1895 - - Kubina Joannes kaplán
1897 - - 1901 - - Sučan, Jozef kaplán
1905 - - 1906 - - Hránek, Ján kaplán
1906 po - 1908 - - Žák Michal kaplán
1908 - - 1909 - - Novák, Jozef (1879-1917) kaplán
1909 - - 1910 - - Kosztolánszky, Jozef kaplán
1910 - - 1912 - - Uhlár, Viliam kaplán
1912 - - 1913 - - Pánik Anton kaplán
1913 - - 1921 - - Tihanyi, Aurelius kaplán
1915 - - 1918 - - Ürge, Jozef (1889-) kaplán
1919 - - 1932 - - Krištúfek, Vendelín farár
1931 po - 1932 - - Ďungel Ignác kaplán
1931 - - 1932 - - Czistler, Štefan kaplán
1932 - - 1934 - - Príkaský, Ladislav Leo OFMCap farár
1933 mar. 19. 1934 - - Žák, Viktor kaplán
1935 - - 1938 - - Gajdoš, Jakub, SJ administrátor
1938 - - 1939 - - Vavrovič, Jozef administrátor
1939 - - 1946 - - Ďuriš, Andrej správca farnosti
1946 - - 1946 - - Hlavatý, Jozef (1898-1966) administrátor
1946 - - 1958 - - Bahorecz, Michal správca farnosti
1958 - - 1983 - - Valo, Bartolomej správca farnosti
1983 - - 1997 - - Školuda, Oto správca farnosti