logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Svinná

Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1923)
Iné mená:
Svinná: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1913 pričl. o. Malá Neporadza. 1773 Svinna, Swinna, 1786 Swinna, 1808 Szvinna, Swinná, 1863–1902 Szvinna, 1907–1913 Bercsény, 1920 Svina, 1927– Svinná Malá Neporadza: 1773 Kis-Neporacz, Male Neporadcze, 1786 Kisch-Neporacz, 1808 Kis-Neporácz, Něporácka, 1863–1902 Kisneporác, 1907–1913 Kisbercsény

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1947 - - 1948 - - Kutiš, Ján kaplán
1948 sept. 1. 1953 - - Ceizel, Eugen správca farnosti
1953 - - 1963 - - Fabián, Ján (1893-1974) farár
1963 - - +1983 marec 27. Haranta, Ján správca farnosti 1969 č. dekan
1984 - - +1985 okt. 31. Pižurný, Jozef farár
1986 - - 1991 - - Dvorský, Jozef, SDB farár
1991 sept. 1. 1992 júl 31 Krkoška, Milan správca farnosti
1992 - - 2005 - - Majtán, Pavol správca farnosti