logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Reľov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Pov. sv. Kríža (1778)
Iné mená:
1344 Kehhelo, 1808 Relyó, Rill, Relow, Rilowa, Rylowa, 1863 Relyo, 1873–1902 Relyov, 1907–1913 Relyó, 1920– Reľov.
Stručné dejiny:
Obec založil v 13. storočí magister Kokoš Berzeviczy a v roku 1314 ju daroval kartuziánom zo Skaly útočišťa. Patrila panstvu Červeného kláštora.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - - - - Spernakovics Carolus farár
1821 sp. - 1822 sp. - Kleiny Jacobus farár
1823 sp. - 1824 sp. - Kisely, František farár
1825 sp. - 1827 sp. - Paškaj, Ján farár
1828 sp. - 1830 sp. - Stankovič, Jozef farár
1831 sp. - 1839 sp - Grodkovszky Stephanus farár
1841 sp. - 1856 sp. - Penxa Michael farár
1934 - - 1939 - - Trstenský, Viktor farár
1939 - - 1952 - - Hudáč, Karol farár
1939 - - 1939 - - Petrov, Štefan správca farnosti
1965 - - 1969 - - Olos, Vladimír Juraj správca farnosti
1969 - - - - - Baláž, Štefan správca farnosti