logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Očová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Očová: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773, 1873–1902 Ocsova, 1786 Ocschowa, 1808 Ocsova, Očowá, 1863 Ocsová, 1907–1913 Nagyócsa, 1920– Očová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Dúbravy (800), k. P. M. Sedemb. (1833), 2. Iviny (200), kap. Krista Kráľa (1930), 3. Hrochoť (150), k. sv. Martina (1857), 4. Holcov majer, Hradná, Želobudza, Obchoditá, Vrchy (850)
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pazmáňov katalóg ju pozná pod menom Olchowa. R. 1546 sa spomína donácia „quartae partis areae nobilitaris et unae terrae“ pre cirkev. Ďalej sa uvádza, že prvý známy očovský farár Osvald vlastnoručne vyklčoval jeden pozemok a pripojil ho ku benefíciu. Držbu mu potvrdil zvolenský kapitán W. Puchaim a kráľovná Mária ešte darovala štvrť kuriálnej usadlosti. R.1552 potvrdil donáciu Ferdinand. Skoro sa tu ujala evanjelická cirkev. Nový zemepán Ladislav Csáky sa snažil, aby kostol bol katolícky, ale nepodarilo sa mu to. Až r. 1673 bol kostol odovzdaný katolíkom.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1548 a 1552 - sp. - Osvaldus farár
1673 sp. - - - - Wittinger Franciscus. farár
1673 sp. - - - - P. Venceslaus, e scholis piis farár
1678 - - 1678 - - Smutko, Michal (Radošovce, 1630) farár
1680 apr. 6. 1687 - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1687 mar. 9. 1689 - - Biely, Michal farár
1689 apr. - 1693 - - Paulini, Andrej farár
1693 apr. 27. 1694 - - Kolossy, Juraj (Necpaly, 1697) farár
1695 máj 31. 1697 okt. 3. Takáč, Ján farár
1697 okt. 23. 1703 máj 22. Lehotkay, Franciscus farár
1703 sept. 5. 1706 feb. 26. Rozboril, Juraj Jozef farár
1706 - - 1710 - - Spravujú ev. farári
1711 apr. 22. 1712 - - Janovič, Juraj (1667-1738) farár
1712 júl 6. 1719 máj 9. Hulík, Martin farár
1719 aug. 2. 1722 - - Mussanský, Anton Tomáš farár
1722 nov. 27. 1727 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
1727 nov. 13. 1730 - - Kubovič, Andrej farár
1730 dec. 9. +1737 jan. 13. Fábry, Andrej Ladislav farár
1737 Fabr. 6. 1769 feb. 16. Michna, Matúš farár
1769 máj 17. 1771 - - Juračka, Jozef Pavol farár
1771 jan. 29. 1777 - - Čermák, Jozef farár
1777 - - 1778 - - Welitzek František farár
1778 - - 1801 - - Gurka, Andrej farár
1801 - - 1824 - - Mellyus, Anton farár
1824 - - 1824 - - Danček, Andrej administrátor
1824 - - 1849 - - Tomanóczy, Jozef farár
1849 - - 1849 - - Kevický, Anton administrátor
1849 - - 1864 - - Troszt Jozef farár
1864 - - 1864 - - Csutkay, Štefan administrátor
1864 - - 1878 - - Munkay, Jozef farár
1878 - - 1878 - - Odložil, Ján administrátor
1878 - - 1912 - - Farkaš, Vincent farár
1912 - - 1937 - - Majthán, Karol farár
1933 - - 1934 - - Zarevúcky, Anton kaplán
1936 - - 1936 po - Števek, Viktor kaplán
1937 - - 1951 - - Málik, Rudolf farár
1937 - - 1938 marec 1. Lenhardt, Jozef kaplán 1937 voj. zákl. sl.
1940 - - 1941 - - Jasenský, Dominik kaplán
1951 - - 1952 - - Gése, František, SDB administrátor
1952 - - 1958 - - Luknár, Šebastián Karol, CCG farár
1958 - - 1962 - - Tonkovič, Jozef správca farnosti
1962 - - 1982 - - Šišan, Emil správca farnosti
1983 - - 1985 - - neznámy kňaz
1985 - - 1986 - - Jakubík, Miloš správca farnosti
1986 - - 1990 - - Párničan, Pavol správca farnosti
1990 - - 1992 - - Jurčík, Ladislav farár
1992 okt. - 1993 aug. - Oliš, Rudolf farár
1993 - - 1995 - - Žilka, Štefan farár