logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Nováky

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Nováky: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1944 pričl. o. Laskár, Horné Lelovce.
1773 Novak, 1786 Nowák, 1808, 1863–1882 Novák, 1888–1913 Nyitranovák, 1920– Nováky
-------------
Laskár: 1773 Laszkar, 1808 Laszkar, Laskár, 1786, 1863–1907 Laszkár, 1913 Nyitralaszkár, 1920–1944 Laskár
Horné Lelovce: 1773 Felső-Lelocz, Ober-Lelotz, Horne Lelowcze, 1786 Felschő-Lelocz, Horné Lelowce, 1808 Felső-Lelócz, Horní Lelowce, 1863–1907 Felsőlelóc, 1913 Felsőlelőc, 1920–1944 Horné Lelovce
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Martin (Nováky, 1332) farár
1559 - - - - - Lukáš (Nováky, 1559) farár
1560 sp. - - - - Juraj (Hrádok, 1560) farár
1630 sp. - - - - Kozáky, Andrej farár
1633 pred - 1633 - - Reiszik, Andrej farár
1634 - - 1636 sp. - Schormann, Andrej farár
1647 sp. - 1667 - - Lukácsy, Juraj farár
1667 máj 17. 1668 - - Zgurics Joannes. farár
1668 aug. 2. 1674 - - Bartáni, Mikuláš farár
1674 - - 1689 - - Zsilkovits, Martinus farár
1689 jún - 1693 - - Lieskovič, Adam farár
1693 mar. 11. 1701 - - Gank, Juraj farár
1701 sept. 13. 1701 - - Kollenicz, František farár
1701 dec. 3. 1706 - - Antalovič, Ján Štefan farár
1706 mar. 3. 1710 - - Kontil, Mikuláš farár
1710 nov. 13. 1713 - - Erdélyi, Štefan (1678-1743) farár
1713 - - 1713 - - Janovics, Georgius farár
1713 sept. 4. 1731 jan. 5. Baraňaj, Matej farár
1731 jan. 13. +1755 apr. 2. Drahoš, Štefan farár
1755 aug. 5. 1757 - - Simcsik, Ján farár
1757 dec. 5. +1767 máj 11. Szujan, Ján farár
1767 júl 3. +1776 mar. 1. Petraško, Andrej farár
1776 - - 1802 - - Hornyik, Venceslaus farár
1802 - - 1822 - - Šandor, Imrich farár
1822 - - 1838 - - Gálik, Paulus farár
1836 - - - - - Kovács, Paulus kaplán
1837 - - 1842 - - Tóth, František (1810-1891) kaplán
1838 - - 1864 - - Márczy, Franciscus farár
1864 - - 1864 - - Mihálik, Jozef administrátor
1864 - - 1882 - - Heill, Karol Boromejský farár
1882 - - 1898 - - Bošiansky, Jozef, SchP farár
1885 - - 1887 - - Velčej, Anton kaplán
1889 - - 1892 - - Szélessy, Ladislav kaplán
1889 - - 1890 - - Szélessy, Ladislav kaplán
1890 - - 1892 - - Vetzel, Alexander kaplán
1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz kaplán
1893 - - 1893 - - Fiebig, Alojz kaplán
1893 - - 1899 - - Kuna, Pavol (1869-1931) kaplán
1898 - - 1933 - - Hájek, Vincent farár
1899 - - 1902 - - Pelikán, Adam kaplán
1903 - - 1904 - - Némedy, Martin kaplán
1904 - - 1906 - - Cvinček, Andrej kaplán
1906 - - 1907 - - Hatala, Štefan (1878-1957) kaplán
1907 - - 1907 - - Židek, Anton kaplán
1907 - - 1909 - - Herman, Štefan kaplán
1909 - - 1911 - - Balažovič, Michal (1885-po r. 1922) kaplán
1911 - - - - - Augustín, Alojz Emil kaplán
1911 - - 1914 - - Augustín, Alojz Emil kaplán
1914 - - 1915 - - Šulgan, Ladislav kaplán
1915 - - 1916 - - Kolečányi, Koloman kaplán
1916 - - 1917 - - Fabián, Ján (1893-1974) kaplán
1916 - - 1918 - - Šulgan, Ladislav kaplán
1918 - - 1921 - - Kolečányi, Koloman kaplán v r. 1921 sekularizovaný
1921 - - 1923 - - Šinkovič, Vincent kaplán
1923 - - 1923 - - Janský, František Vojtech kaplán
1923 - - 1928 - - Porubský, Ján kaplán
1928 po - 1933 - - Lovíšek, Ján kaplán
1933 - - 1934 - - Lednický, Rudolf, SJ administrátor
1934 - - 1935 - - Dolník, Ján kaplán
1934 - - 1946 - - Košťál, Gašpar farár
1935 jún 16. 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR kaplán
1938 - - 1939 - - Michalík, Anton kaplán
1939 - - 1944 - - Záň, Augustín J. kaplán
1946 - - 1949 - - Pružina, Michal kaplán
1946 - - 1946 - - Michalík, Anton administrátor
1946 - - 1947 - - Dovala, Jozef kaplán
1946 - - 1953 - - Fabián, Ján (1893-1974) farár
1949 - - 1950 - - Janás, Karol kaplán
1952 - - 1953 - - Hodál Rudolf, ThLic. kaplán
1952 - - 1953 - - Košík, Vendelín kaplán
1953 - - 1969 - Kutiš, Ignác správca farnosti
1954 - - 1955 - - Pitek, Jozef kaplán
1954 - - 1954 po - Šuška Augustín, ThDr. kaplán
1955 - - 1958 - - Michalka Michal kaplán
1958 - - 1958 po - Kapusta Bohumil, ThDr. kaplán
1958 - - 1958 po - Grác, Štefan kaplán
1969 - - 1971 - - Jánsky, František Ján, OP kaplán
1969 - - +1980 dec. 2. Poloczek, Anton správca farnosti 1976 dištr. dek. nitr. ruďň. a zást okr. dekana, 1977 okr. dekan
1976 - - 1977 - - Oprala Jozef, SJ kaplán
1980 - - 1996 - - Konopa, Martin správca farnosti 1982-1995 dištrikt. dekan