logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Malčice

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
Sv. Štefan Uhorský (1848)
Iné mená:
1382 Malčice: okres Michalovce/Košický kraj (Zemplínska stolica) 1967 pričl. o. Hradištská Moľva (1949 vyčl. z o. Zemplínske Hradište).
1773 Macza, Malcžicze, 1786 Macza, Malcza, 1808 Malcza, Malčice, 1863–1913 Málca, 1920– Malčice
Hradištská Moľva: 1949–1967 Hradištská Moľva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Falkušovce (147), 2. Kačanov (167), k. sv. Cyrila a Metoda (1971), 3. Kucany (97), 4. Markovce (408), 5. Petrikovce (273), 6. Hradišťská Moľva (63)

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Malčice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Dominik(Malčice,1332) kňaz
1788 - - 1819 - - Veselovský, Emanuel, OFMConv administrátor
1820 - - +1834 - - Háray, Anton farár
1834 - - 1843 - - Jergenc, František administrátor, farár
1838 - - 1843 - - Havrillay, Ján kaplán
1843 - - 1843 - - Havrillay, Ján administrátor
1844 - - 1856 - - Kubácsek, Alojz administrátor-farár
1856 - - 1857 - - Kapossy, Melichar administrátor
1857 - - 1857 - - Zvolenszky, Ján administrátor
1857 - - 1865 - - Gallé, Ján farár
1865 - - 1886 - - Száraz, Michal administrátor
1882 - - 1884 - - Szerdahelyi, Ján, de Ágh - Černyö mimo_pastorácie
1886 - - 1887 - - Koncz, Edmund administrátor
1887 - - 1887 - - Andráščik, Ján (1860-1906) administrátor
1887 - - 1901 - - Szerdahelyi, Ján, de Ágh - Černyö administrátor
1901 - - 1901 - - Uhrinovics, Alexander, ml administrátor
1901 - - 1901 - - Záhora, Ján administrátor
1901 - - +1926 - - Magyar, Ján (1868-1926) administrátor-farár
1926 - - 1926 - - Pavlík, Jozef administrátor
1926 - - 1931 - - Dujsík, Anton administrátor
1932 - - 1937 - - Tomčák, Ladislav administrátor
1937 - - 1941 - - Feťko, Štefan administrátor
1941 - - 1941 - - Tomčák, Ladislav excurrendo
1941 - - 1947 - - Repovský, Jozef administrátor
1947 - - 1958 - - Grich, Štefan správca farnosti
1959 - - 1973 - - Kováč, Andrej (1910-1973) administrátor
1966 - - - - - Tomčák, Ladislav na dôchodku
1974 - - 1978 - - Franc, Ladislav administrátor
1978 apr. 1. 1987 - - Burda, Vincent administrátor
1987 - - 1992 - - Straka, Jozef (1954-2016) administrátor
1992 - - - - - Rebjak Pavol farár