logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Liptovská Teplá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sv. Filipa a Jakuba
Iné mená:
Liptovská Teplá: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) 1960 pričl. o. Madočany (po 1913–1960 pričl. k o. Lúčky); 1976–1990 pričl. o. Ivachnová.
1773, 1786, 1863–1888 Tepla, 1808 Tepla, Těplá, 1892–1913 Liptótepla, 1920– Liptovská Teplá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Bešeňová (350), kap. Najsv. Troj. (1850), 2. Turík (235), k. P. M. Navšt. (1790), 3. Potok (35).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 sp. - 1560 - - Albert (Teplá, 1560) farár
1560 sp. - - - - Pribisch, Anton farár
1580 sp. - - - - Hrochovský, Baltazár farár
1590 sp. - - - - Galloviczius, Ján farár
1599 sp. - - - - Mohos, Martin farár
1630 - - - - - Trnka Hieronymus, Can. Scepus farár
1672 mar. 29. 1675 apr. 19. Antali, Juraj František farár
1675 júl 2. 1687 - - Pongrác, Melichar farár
1687 jan. 10. - - - Hnatovič, Martin farár
1720 aug. 8. +1759 mar. 28. Trsztyánszky, Ján Jozef (Liptov, -1759) farár
1759 apr. 2. +1775 máj 6. Komár, Izák farár
1811 sp. - 1812 sp. - Pinderich Adamus farár
1811 sp. - 1831 sp. - Vrankay Emericus kaplán
1832 sp. - 1834 sp. - Ruszinak Michael farár
1835 sp. - 1843 sp. - Havass Michael farár
1856 sp. - - - - Thuránszky Joannes farár
1953 - - 1959 - - Štrbina, Hypolit excurr.
1958 - - 1966 - - Šmiheľ, Štefan správca farnosti
1966 - - 1968 - - Majzel, Pavol správca farnosti
1968 - - 1983 apr. 28. Šmiheľ, Štefan správca farnosti
1968 - - 1968 - - Kubičiar, Štefan správca farnosti