logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hurbanovo

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava
Iné mená:
Hurbanovo: okres Komárno/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1971 pričl. o. Bohatá.
1773, 1786 O-Gyalla, 1808 Ó-Gyálla, 1863–1913, 1938–1945 Ógyalla, 1920–1938, 1945–1948 Stará Ďala, Ó-Gyalla, 1948– Hurbanovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Bohatá (1.500), k. sv. Anny (1735).
Stručné dejiny:
Obec bola filiálkou farnosti Svätý Peter, r. 1785 bola zriadená kaplánska stanica a r. 1787 farnosť.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1754 - - 1780 - - Spravujú františkáni spoločná správa
1780 - - 1785 - - Filiálka farnosto Svätý Peter
1785 - - 1786 - - Rohovszky, Matej farár
1787 - - 1795 aug. 15. Kiss, Euzébius farár
1795 okt. 20. 1796 - - Bobkovič, Štefan farár
1796 feb. 1. 1805 - - Sárficzky, Michal farár
1805 - - 1809 - - Hrabovský, Ján (Bajna, 1810) farár
1809 - - 1832 - - Nedecký, Gabriel farár
1832 mar. 23. 1842 - - Gál, Tadeáš farár
1842 - - 1857 - - Cagáni, Andrej farár
1857 - - 1866 nov. 12. Mészáros, Alexander farár
1866 nov. 26. 1867 júl 5. Gerlach, František farár
1867 júl 6. 1876 aug. 30. Szemerényi, Karol farár
1876 aug. 30. 1911 - - Ocsvay, Augustín farár
1911 - - 1912 - - Szalva, Dezider administrátor
1912 - - 1927 - - Szalva, Dezider farár
1927 - - 1928 - - Sýkora Eugen administrátor
1928 - - 1965 - - Sýkora Eugen farár
1943 - - 1945 - - Kovács, František (1916-?) kaplán 1945 zastupujúci dekan.
1945 po - 1945 po - Komáromy, Štefan kaplán
1946 jún 23. 1947 - - Elek, Ľudovít kaplán
1947 - - 1948 - - Mucha, Juraj kaplán
1948 - - 1949 - - Elek, Ľudovít kaplán kurát subtitút
1951 - - 1953 - - Koller, Jozef kaplán
1953 - - 1954 - - Morovics, Štefan kaplán
1954 - - 1957 - - Ščepan, Viliam kaplán
1957 - - 1959 - - Nagy, Štefan (1932-2003) kaplán
1958 - - 1964 - - Buday, Karol kaplán
1959 máj 7. 1960 - - Formánek, Ján kaplán
1965 - - 1996 - - Szőcs, Vojtech správca farnosti