logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Poruba

Zriadenie:
od roku 1830
Titul kostola:
sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Horná Poruba: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Felső-Poruba, Horna Poruba, 1786 Felschő-Poruba, 1808 Nagy-Poruba, Felső-Poruba, Horní Poruba, Wyssní Poruba, 1863–1902 Felsőporuba, 1907–1913 Felsőtölgyes, 1920– Horná Poruba
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Kopec (208).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1831 - - 1831 - - Ribárik, Daniel farár
1831 - - 1861 - - Ressetka, Stephanus farár
1861 - - 1868 - - Laczy Stephanus farár
1868 - - 1898 - - Jurík, Michal farár
1893 - - 1895 - - Civáň, Karol kaplán
1896 - - 1897 - - Púchovský, Valentín kaplán
1897 - - 1897 - - Gabriel, Alexander kaplán
1898 - - 1913 - - Diera, Ignác (1865-1940) farár
1913 - - 1921 - - Rus, Alexander farár
1921 - - 1921 - - Pietrik, Jozef administrátor
1921 - - 1927 - - Burlas, Matej farár
1927 - - 1927 - - Kállay, Viktor administrátor
1927 - - 1933 - - Hančinský, Silvester Narcius farár
1933 - - 1946 - - Fabián, Ján (1893-1974) administrátor, farár
1946 - - 1950 - - Michalík, Anton správca farnosti
1950 - - 1959 - - Chmela, Štefan správca farnosti
1959 - - 1968 - Fridrich, Jozef správca farnosti
1968 - - 1971 - - Bucko, Anton správca farnosti
1971 - - +1991 febr. 7. Hudec, Martin správca farnosti 1980 č. dekan
1991 - - 1996 - - Kvašňovský, František excurrendo z Ilavy
1995 - - 1995 júl - Domian, Anton výpomocný duchovný
1996 - - 2002 - - Sliepka, Jozef správca farnosti
2002 júl 1. 2013 - - Šmelka, Ján farár
2013 - - 2016 - - Hriadeľ, Marek farár