logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hnilec

Titul kostola:
P. M. Škap. (1897).
Iné mená:
Hnilec: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica) 1926–1954 pričl. k o. Spišská Nová Ves.
1863, 1888–1895 Nagyhnyilec, 1873–1882, 1898–1902 Nagyhnilec, 1907–1913 Nyilas, 1920–1926, 1954– Hnilec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Delava (171), 2. Sykavka (13), 3. Rakovec (5).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - - - - Simrak Josephus farár
1812 sp. - 1824 sp - Szlocsay Josephus farár
1825 sp. - 1832 sp. - Jacz Carolus farár
1833 sp. - 1856 sp. - Pribissovszky Joannes farár
1874 - - 1919 - - Mišík, Štefan farár
1916 - - 1917 - - Kušnír, Ján kaplán
1918 - - 1924 - - Gallovič, František farár
1920 - - 1931 - - Papp, Eleuterius administrátor
1924 - - 1931 - - Strojný, Franciscus farár
1931 - - 1937 - - Novajovský, Augustín správca farnosti
1939 - - 1961 - - Petrov, Štefan správca farnosti
1961 - - 1962 - - Göttinger, Imrich správca farnosti
1962 - - 1963 - - Kalafut, Alojz Jakub, OFMConv správca farnosti
1963 - - 1970 - - Tondra, František správca farnosti
1970 - - 1974 - - Krajňák, Michal (1924) správca farnosti
1974 - - 1978 - - Frankovský, Alojz správca farnosti
1978 - - 1979 - - Fajkus Vladimír správca farnosti
1979 - - 1985 - - Sališ, Peter správca farnosti
1985 nov. 1. 1988 jún 30. Kavoň, Serafín farský_administrátor
1988 júl 1. 1989 - - Mišek, Anton farský_administrátor
1989 - - 1996 - - Mgr. Ján Čuchran farár