logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Báhoň

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Františka Assiského
Iné mená:
Báhoň: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1974–1990 pričl. o. Igram, Kaplná.
1773, 1786, 1808 Bahony, 1863–1913 Báhony, 1920– Báhoň
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Jarná (m. č. Cífera, 245), k. sv. Prokopa (18. st.).
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1624 sp. - - - - Klaudy, Michal farár
1634 sp. - - - - Ekkel, Juraj farár
1644 - - 1650 sp. - Báhonyi, Juraj farár
1652 - - 1656 - - Aurifaber, Ondrej farár
1656 - - 1658 - - Zelenszky Martinus. farár
1658 - - 1659 - - Kugyay, Andrej farár
1659 - - 1661 - - Apáthy, Ján (17. stor.) farár
1661 - - 1663 - - Jaslóci, Juraj farár
1663 apr. 24. 1665 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
1666 - - 1668 - - Lužinský, František Sebastián farár
1668 - - 1669 - - Bartošovič, František farár
1669 máj 5. 1684 - - Vicsovszky Joannes, Ev. farár
1684 - - 1684 - - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1684 - - 1685 - - Gabrieli, Ján Chryzostom farár
1685 - - 1686 - - Lingovič, Michal Anton farár
1686 - - 1690 - - Medlen, Pavol farár
1690 sept. 3. 1692 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
1692 - - 1695 - - Malonyay, Pavol farár
1695 - - 1701 - - Ozeblics, Peter farár
1701 - - 1705 - - Neznámy kňaz
1705 aug. 30. 1715 - - Bachtovics, Martin farár
1715 nov. 23. +1729 nov. 28. Lančarič, Jozef farár
1729 dec. 5. 1742 - - Gratia, Ján Jozef farár
1742 mar. 16. +1746 feb. 12. Ábel, Martin farár
1746 feb. 16. +1748 jan. 19. Silháček, Ján farár
1748 jan. 29. +1751 mar. 19. Kubina, Anton farár
1751 mar. 23. +1762 máj 5. Kussányi, Ján farár
1762 máj 14. 1762 aug. - Duby, Jozef farár
1762 aug. 13. +1801 aug. 1. Ďurčanský, Juraj farár
1801 - - 1846 - - Horváth, Ján (1813-1879) farár
1846 - - +1879 mar. 7. Berzák, Alojz farár
1879 marec - 1879 máj - Pázmány, Adolf administrátor
1879 jún 1. 1896 - - Roszbory, Ján farár
1897 - - 1914 - - Chrenko, Ignác administrátor, farár
1914 - - 1919 - - Herold, Herman administrátor
1919 - - 1956 - - Herold, Herman farár 1922 profesor, 1933 prísediaci
1956 - - 1961 - - Benedikovič Julián farár
1961 - - 1966 - - Košinár, Aurel správca farnosti
1966 - - 1971 - - Šimek, František správca farnosti cenzor kníh
1971 - - 1983 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1983 - - 1991 - - Chvála, Karol správca farnosti
2013 júl 1. - - - Jakúbek, Ján výpomocný duchovný