logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ardanovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Svätý Michal Archanjel
Iné mená:
Ardanovce: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1975–1990 pričl. k o. Šalgovce.
1773 Ardanocz, Ardanowitz, Ardanowcze, 1786 Ardanócz, 1808 Ardánócz, Ardánowce, 1863–1907 Ardanóc, 1913 Árdánfalva, 1920–1975, 1990– Ardanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
1. Šalgovce (630), kap. B. S. J. (1700), 2. Svrbice (220), k. P. M. Kráľ. (1956).
Stručné dejiny:
Starodávna farnosť, matrika  od r. 1859.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Ardanovce) kňaz
1405 sp. - - - - Matúš z Ardanoviec farár
1559 sp. - - - - Topolčány, Juraj farár
1613 sp. - - - - Szuló, Ján farár
1630 sp. - - - - Massiar, Michal farár
1634 - - - - - Sculteti, Ambróz farár
1647 sp. - - - - Rechvaldy, Juraj farár
1657 - - 1663 - - Laurentiades, Mikuláš farár
1669 apr. 28. 1671 apr. - Silesius, Ján farár
1671 apr. 22. 1677 sept. - Miskay, Michal farár
1690 sept. 15. 1692 apr. 23. Mikel, Pavol farár
1692 apr. 24. 1695 feb. - Ribány, František farár
1695 mar. 6. 1701 apr. - Grzay, Pavol farár
1701 apr. 13. 1710 jan. - Ziman, Juraj farár
1710 jan. 15. 1715 mar. 28. Haláči, Ján farár
1715 mar. 28. 1725 - - Hulimann, Matej farár
1725 mar. 6. 1749 okt. - Dreikovič, Ján farár
1749 okt. 12. 1751 nov. 24. Murényi, Juraj farár
1751 nov. 29. 1753 feb. - Nagy, Jozef (Šúrovce, 1742) farár
1753 feb. 27. 1754 júl 5. Trencsányi, František Ján farár
1754 júl 6. 1763 júl 21. Karník, Ján farár
1763 júl 29. 1771 okt. - Medvecký, Jozef farár
1771 nov. 3. 1803 - - Viscán Matthaeus. farár
1803 - - +1810 mar. 18. Kudlaťák, Ján (Ardanovce, -1810) farár
1810 - - +1836 feb. 26. Bukovinský, František farár
1836 - - +1843 apr. 24. Smetana, Ján (1793-1843) farár
1843 apr. 27. 1844 jan. 7. Frič, Anton farár
1844 jan. 7. 1850 feb. - Biróczi, Augustín farár
1850 feb. 18. +1862 máj 20. Argay, Valentín farár
1862 júl 16. +1865 apr. 9. Dologh, Anton farár
1865 júl 10. 1865 - - Bugáň, Florentín, OFM farár
1865 - - +1877 máj 18. Klinkovič, Ignác farár
1877 máj 18. 1877 aug. 1. Zavadan, Ladislav, OFM farár
1877 júl 24. +1893 feb. 12. Silhányi, Ján farár Podľa zoznamu farností a podľa dodatku
1892 - - 1893 - - Lenkei, Karol administrátor
1893 - - 1903 - - Kuczmann Alexander farár
1903 - - 1913 - - Jurik, Jakub farár
1903 - - 1904 - - Bachraty, Valerián Ján administrátor
1913 - - - - - Kelemen, Matej farár
1947 - - - - - Šoka, Jozef administrátor
1951 jan. 1. 1952 - - Dorušák, Ladislav správca farnosti
1952 - - 1958 - - Vacval Anton M., SDB správca farnosti
1959 - - 1960 - - Moravčík, Sanctes Štefan, OFM správca farnosti
1960 - - 1963 - - Krogman, Viktor správca farnosti
1963 - - 1966 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1966 - - 1973 - - Drinka, Štefan, SDB administrátor
1973 - - 1974 - - Dragúň, Jozef správca farnosti
1974 - - 1994 - - Páleš, Emil správca farnosti