logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Abrahámovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Šimona a Júdu (1383)
Iné mená:
Abrahámovce: okres Kežmarok, Prešovský kraj (Spišská stolica)
po 1892 pričl. o. Pikovce
1786 Abrahamsdorf, Abrahamfalva, Abrahamowcze, 1808 Ábrahámfalva, Abrahamsdorf, Abrahámowce, 1863 Ábrahámfalva, 1873–1892 Ábrahámfalu, 1895–1902 Ábrahámfalupikfalu, 1907–1913 Ábrahámpikfalva, 1920 Abrahámovce, Pikovce, 1927–1952 Abrahamovce-Pikovce, 1952–1982 Abrahamovce, 1982– Abrahámovce
Pikovce: 1808 Pikócz, Pikfalva, Picksdorf, Pikowce, 1863–1888 Pikóc, 1892 Pikfalu
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978::
Vlková (675), k. P. M. Zvest. (1779).
Stručné dejiny:
Rímsko - katolícky kostol sv. Šimona a Júdu bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Kostol bol viackrát prestavaný, naposledy v 40-tych rokoch minulého storočia. V kostole je viacero pamiatok ako gotický krídlový oltár alebo Madona s dieťaťom od svetoznámeho autora Majstra Pavla z Levoče.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie len farárov a administrátorov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1839 sp. - Hlavacs Josephus farár
1841 sp. - 1856 sp. - Kuchár Mathias farár
1943 - - 1943 - - Čižmár, Andrej (1908-1986) správca farnosti
1949 - - 1964 - - Brenkus, Jozef (1910-) farár
1971 - - - - - Prno, Ján správca farnosti