logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde zatriedenie="životopisy svätých"

1 Mních medzi vlkmi.Hünermann, Wilhelm. Trnava:Spolok svätého Vojtecha.1997.80-7162-206-0..187;