logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="román"

1 Ajtmatov, Čingiz,.Popravisko.Bratislava:Smena.1988...172;