logo
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde zatriedenie="Duchovný život"

1 .Spiritualita sv. Ignáca.:.2002?..a1.;
2 Dermek, Andrej, SDB.Chlieb a slovo. 2. časť.Bratislava:Saleziánske katechetické stredisko.1992.80-85405-06-7.a1.;
3 Galbiati, Henrik.POSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy.Rím:SÚSCM.1969..a1.;
4 Rops, Daniel.Ježiš vo svojej dobe.Trnava:Dobrá kniha.1991.0-919865-66-6.a1.;
5 Skupolo Vvřinec, O. THEAT..Duchovní boj. Praha:Vyšehrad.1937..a1.;
6 Šauer, František.Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje : odjezd každou chvíli.Lomnice u Tišnova:František Šauer.2002..a1.;